Archiwum dla tagu: Patriotów

Co się udało i co jest jeszcze do zrobienia? Sadul musi mieć reprezentację.

Kończy się powoli obecna kadencja samorządowa – warto w związku z tym spojrzeć na to, co udało się w naszym osiedlu poprawić oraz na to, co jest jeszcze do zrobienia.

W minionej kadencji wawerskiego samorządu, dzięki mojemu bezpośredniemu udziałowi lub …

Sadul pozbywa się ulicy Szpotańskiego

Podczas ostatniej sesji Rady Dzielnicy Wawer w dniu 14 października 2015 roku podjęta została uchwała pozytywnie opiniująca zmianę nazwy ulicy „Szpotańskiego” po zachodniej stronie torów tj. w osiedlu Sadul na odcinku od Zwoleńskiej do Lucerny na nazwę „Patriotów”. Zmiana tej …

Ignorancja w sprawie przejścia do Szpotańskiego/Patriotów

O sprawie braku przejścia z osiedla Sadul, tj. z ul. Mrówczej na wysokości ul. Piechurów do ul. Szpotańskiego zwanej Patriotów pisałem we wpisie  „Przejście pomiędzy Mrówczą a Szpotańskiego ciągle potrzebne„. Złożyłem w tej sprawie interpelację nr 46(51)/2015 z

Ruch samochodowy przeniesiony na Mrówczą

Jeszcze dziś wieczorem,  zmieniona zostanie organizacja ruchu w naszym osiedlu z uwagi na osiągnięcie kolejnego etapu prac przy budowie tunelu w Międzylesiu. Około godz. 22:00 uruchomione zostanie skrzyżowanie ulicy Zwoleńskiej i Mrówczej oraz dotychczas zamknięty odcinek tej drugiej ulicy. Ponownie …

Przejście pomiędzy Mrówczą a Szpotańskiego ciągle potrzebne

Ciągle nie ma możliwości przejścia i przejazdu z ul. Mrówczej do ul. Szpotańskiego w naszym osiedlu. Chodzi o bardzo długi odcinek tych ulic tj. od ul. Lucerny do niemalże ul. Zwoleńskej. Jako mieszkańcy osiedla Sadul pozbawieni jesteśmy możliwości dojścia do/z …

Sygnalizacja świetlna przy prywatnej szkole jednak po znajomości?

We wpisie pt: Pierwsze światła na przejściu dla pieszych w Sadulu – czy na pewno w najbardziej potrzebnym miejscu? informowałem Państwa o tym, iż Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zamierza w naszym osiedlu wybudować pierwszą sygnalizację świetlną na przejściu dla …

Pierwsze światła na przejściu dla pieszych w Sadulu – czy na pewno w najbardziej potrzebnym miejscu?

Według doniesień medialnych (link do artykułu w portalu zyciewarszawy.pl) Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zamierza wybudować w najbliższym czasie sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych przy ul. Patriotów 347 tj. przy Prywatnej Szkole Podstawowej nr 92 i Prywatnym …

Bałagan w sprawie sadulskiej części ulicy Patriotów/Szpotańskiego

Jest taka ulica w osiedlu Sadul, dla której stosowane są dwie nazwy naprzemiennie – nazwa „Patriotów” lub nazwa „Kazimierza Szpotańskiego”. Chodzi o odcinek ulicy biegnący wzdłuż torów kolejowych, po ich zachodniej stronie, na odcinku pomiędzy ulicą Zwoleńską a ulicą Lucerny.…

Burza w sprawie tunelu w Międzylesiu

Rozesłaniem Postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy tunelu w Międzylesiu z dnia 14.11.2013 wywołaliśmy małą wawerską burzę. Napisały o tym Wiadomości Sąsiedzkie, Gazeta Echo, radny Włodzimierz Zalewski wystosował w tej sprawie interpelację.

Wczoraj …

Kolejne opóźnienie czy całkowita rezygnacja z budowy tunelu w Międzylesiu?

Dowiedzieliśmy się właśnie, że na wniosek m.st. Warszawy (a konkretnie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID)) wstrzymana została procedura wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ciągu ul. Zwoleńskiej i ul. Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego …

Konsultacje rowerowe i przebudowa ulicy Lucerny

Do 30 listopada trwają konsultacje „Programu Rozwoju Tras Rowerowych w Warszawie do 2020 roku„. Rada Osiedla Sadul zgłosiła swoją opinię z dnia 04.11.2013r. w ramach tych konsultacji polegającą na uwzględnieniu budowy korytarza rowerowego wschód-zachód w ciągu ulic Kadetów …

Wniosek w sprawie zmiany przebiegu linii 119

Stosunkowo niedawno wysłaliśmy wniosek do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie w sprawie zmiany przebiegu linii 119 w taki sposób aby prowadził on przez ulicę Mrówczą zamiast ulicą Patriotów na odcinku od Zwoleńskiej do Lucerny. Pełna treść wniosku z uzasadnieniem do …