Mapa problemów

Poniżej znajduje się mapa problemów osiedla Sadul.
Na mapie nie jest ujęty brak kanalizacji w poszczególnych ulicach osiedla.