Tuż przy granicy osiedla Sadul i osiedla Międzylesie, na miejskiej działce, pomiędzy ulicą Mrówczą i ulicą Patriotów (gdzie planowano kiedyś m.in. centrum kultury i dzielnicowy urząd), powstanie nowy obiekt, nazywany Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Budynek będzie w sobie łączył funkcję domu …