Archiwum dla tagu: oczyszczalnia

ZWAR nie odpuszcza działki pod oczyszczalnią

12 października 2017 roku Sąd Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe, po rozpoznaniu wniosku Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWAR” o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej (działka 67/2) postanowił oddalić wniosek i zasądzić od spółdzielni zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Poniżej znajdują się główne części uzasadnienia …

MSM ZWAR próbuje zasiedzieć działkę z oczyszczalnią ścieków

W osiedlu Sadul mamy bardzo mało działek, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa i na których możliwe byłoby zlokalizowanie funkcji publicznych. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZWAR jedną z niewielu takich działek próbuje właśnie w osiedlu Sadul odebrać miastu. Chodzi o próbę …

Co dalej z terenem oczyszczalni ścieków i bezpośrednią okolicą?

Oczyszczalnia ścieków nie jest już zasilana ściekami komunlanymi bowiem te płyną już kanałem ściekowym w ulicy Mydlarskiej, a następnie w ulicy Lucerny by dotrzeć do kolektora W. Co dalej będzie się zatem działo z terenem oczyszczalni ścieków?

W chwili obecnej …

Zwodzenie w sprawie krótkiego odcinka ulicy Mirtowej

Krótki odcinek ulicy Mirtowej prowadzący w stronę oczyszczalni ścieków jest zaniedbany od dawna, mimo iż właścicielem tej ulicy na ok. 80 metrowym odcinku jest m.st. Warszawa (a może właśnie dlatego?). Chodzi dokładnie o działkę 81/2 z obrębu 3-11-32. Ulica ta …

Naprawa kanalizacji na ul. Gajowej. Czy MPWiK będzie naprawiać inne ewentualne awarie sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul?

Po interwencji Rady Osiedla Sadul i mieszkańców Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) podjęło naprawę kanalizacji na ul. Gajowej po awarii na początku sierpnia 2014 roku. Awaria miała miejsce w świetle drogi publicznej – patrz wpis: Awaria sieci kanalizacyjnej na

Wiceprezydent Warszawy do wiceprzewodniczącej Rady Warszawy w sprawie infrastruktury kanalizacyjnej w osiedlu Sadul. Co na to Dzielnica Wawer tj. jej zarząd (burmistrz) i rada (radni)?

Wiceprezydent Warszawy J. Dąbrowski odpowiedział w piśmie z 11.04.2014 wiceprzewodniczącej Rady Warszawy E. Masny na jej interpelację w sprawie wezwania z Rady Osiedla Sadul do Rady m.st. Warszawy (i innych podmiotów) odnośnie do infrastruktury kanalizacyjnej (oczyszczalni i sieci) w osiedlu …

Awaria sieci kanalizacyjnej na ul. Gajowej nadal nienaprawiona. Władze dzielnicy i miasta nie podejmują działań.

Zapadnięta nawierzchnia nad kanalizacją w ulicy Gajowej ma coraz większy rozmiar (patrz zdjęcie poniżej).

Ani Urząd Dzielnicy Wawer, ani MPWIK, ani MSM ZWAR, ani Urząd m.st. Warszawy, czy też inne powiadomione organy (w tym Straż Miejska) nie pomogły w rozwiązaniu …

MSM ZWAR odmawia mieszkańcom pomocy w sprawie awarii kanalizacji na ul. Gajowej

Mieszkańcy posesji przy ul. Gajowej (zabudowa szeregowa) otrzymali odmowę z MSM ZWAR z dnia 10.07.2014 w sprawie pomocy w usunięciu awarii sieci kanalizacyjnej na ul. Gajowej. MSM ZWAR nie jest – napisano w piśmie – „właścicielem ani konserwatorem sieci

Awaria sieci kanalizacyjnej na ul. Gajowej. Nikt nie chce pomóc mieszkańcom!

Zarwała się nawierzchnia nad siecią kanalizacyjną na ul. Gajowej w osiedlu Sadul.

Zgłoszenie przysłali do Rady Osiedla mieszkańcy posesji przy ul. Gajowej: „[…] przy ulicy Gajowej 2, 2A, 2B, 2C. Na wysokości posesji 2B zapadł się asfalt na skutek awarii …

Urząd Dzielnicy a smród z Rowu Zagoździańskiego

Mieszkańcy osiedla Sadul przesłali pod koniec czerwca br. zgłoszenie do Zarządu Osiedla Sadul w sprawie smrodu w okolicach Rowu Zagoździańskiego. Napisali m.in.: „W dniu 24 czerwca około godziny dwudziestej stężenie dioksyn napływających od strony kanału uniemożliwiało pobyt w ogrodzie.

Biuro Gospodarki Nieruchomościami odpowiada na interpelację RO Sadul w sprawie MSM ZWAR

W związku z interpelacją 9/2014 Biuro Gospodarki Nieruchomościami skierowało sprawę do Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Wawer o zawezwanie do próby ugodowej przed sądem, odnośnie do zawarcia umowy dzierżawy czasowej i zapłatę za bezumowne korzystanie z gruntu przez MSM ZWAR. Zapraszamy …

Biuro Gospodarki Nieruchomościami idzie do sądu przeciwko Spółdzielni ZWAR w sprawie działki pod oczyszczalnią

Biuro Gospodarki Nieruchomościami (BGN) informuje Zarząd Osiedla Sadul w sprawie działki, na której znajduje się oczyszczalnia w osiedlu Sadul. Spółdzielnia MSM ZWAR nie chce zawrzeć umowy na dzierżawę gruntu. BGN kieruje sprawę do sądu. Zapraszamy do zapoznania się z pismem

Interpelacja radnej Rady Warszawy w sprawie wezwania RO Sadul odnośnie sadulskiej oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej

Wiceprzewodnicząca Rady Warszawa Ewa Masny zwróciła się z interpelacją z 26 marca 2014r.  w sprawie kanalizacji  (oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej) w osiedlu Sadul. Odpowiedzi na tą interpelację z  dnia 11 kwietnia 2014r., z upoważnienia prezydenta Warszawy, udzielił były …

Komisja Infrastruktury i Inwestycji Rady Warszawy informuje Radę i Zarząd Osiedla Sadul

W związku z pismem Rady i Zarządu Osiedla Sadul z dnia 20.02.2014 w sprawie kanalizacji i oczyszczalni w osiedlu Sadul, Komisja Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy przekazała samorządowi mieszkańców osiedla Sadul pismo z dnia 21.03.2014.…

RO Sadul wzywa do uregulowania stanu prawnego oczyszczalni ścieków i ulicznej sieci kanalizacyjnej

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Rady Osiedla Sadul z dnia 20.02.2014 stanowiącym załącznik do uchwały nr 4/2014 i 5/2014 RO Sadul i będącym wezwaniem organów m.st. Warszawy do uregulowania stanu prawnego oczyszczalni ścieków i ulicznej sieci kanalizacyjnej w osiedlu …