Drogi i chodniki

Korespondencja w sprawie dróg i chodników:

2014.09.25 – Odpowiedź odmowna na wniosek o dostęp do informacji publicznej w sprawie wskazania władających działkami pod nieutwardzoną częścią ulicy Mydlarskiej

2014.09.11 – Wniosek o informację publiczną w sprawie wskazania władających działkami pod nieutwardzoną częścią ulicy Mydlarskiej

2014.09.03 – Pismo od Wiceburmistrza Adama Godusławskiego informujące o aktualnym statusie ulicy Mydlarskiej jako drogi publicznej

2014.07.25 – Pismo Zarządu Osiedla Sadul do Pani Burmistrz Wawra Jolanty Koczorowskiej w sprawie realizacji chodnika w ulicy Mirtowej

2014.07.25 – Pismo Zarządu Osiedla Sadul do Wiceburmistrza Łukasza Jeziorskiego w sprawie statusu ulicy Mydlarskiej

2014.07.11 – Pismo od Wiceburmistrza dzielnicy Wawer Łukasza Jeziorskiego do Zarządu Osiedla Sadul w sprawie odpowiedzi na pytania z przyjęcia na dyżur w dniu 04.12.2013 dotyczących ulicy Mydlarskiej

2014.05.12 – Pismo Wydziału Architektury i Budownictwa UD Wawer do Zarządu Osiedla Sadul w sprawie budowy gazociągu w ulicy Mydlarskiej (w odpowiedzi na pytania zawarte w protokole po spotkaniu z wiceburmistrzem Łukaszem Jeziorskim w dniu 04.12.2013)

2014.02.03 – Pismo od Urzędy Dzielnicy Wawer w sprawie parkowania na ulicy Murarskiej

2014.01.15 – Pismo od Wydziału Infrastruktury UD Wawer do Zarządu Osiedla Sadul w sprawie kwalifikacji ulicy Mydlarskiej

2013.12.04 – Protokół ze spotkania Rady i Zarządu Osiedla Sadul z wiceburmistrzem Łukaszem Jeziorskim

2013.11.04 – Pismo do Zarządu Dróg Miejskich w sprawie przebudowy ulicy Lucerny bezpośrednio po realizacji kanalizacji w ciągu tej ulicy w 2015 roku

2013.09.02 – Pismo do Pani Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie budowy południowego przedłużenia ulicy Mydlarskiej strona 1, strona 2

2013.05.13 – Pismo od Burmisztra Dzielnicy Wawer do Zarządu Osiedla Sadul w sprawie budowy ulicy Mydlarskiej

2013.01.22 – Pismo z Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych (odpowiedź na pismo z 17.01.2013) w sprawie harmonogramu budowy tunelu w Międzylesiu

2013.01.17 – Pismo od RO Sadul do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w sprawie harmonogramu budowy tunelu w Międzylesiu