Archiwum dla tagu: Kwidzyńska

Wciskają kolejną zabudowę wielorodzinną w osiedlu

Zarząd Dzielnicy Wawer chce po raz kolejny wydać pozytywną decyzję o warunkach zabudowy dla budynku wielorodzinnego w naszym osiedlu, która jest niezgodna z ustaleniami projektu miejscowego planu zagospodarowania obszaru Sadul, gwałci ład przestrzenny, wykracza poza wszelkie wskaźniki i parametry otoczenia …

O nazwach sadulskich uliczek

W osiedlu Sadul w dzielnicy Wawer znajduje się aktualnie 21 ulic. Nazwy tych ulic nadawane były w różnym czasie, choć zdecydowana większość z nich nadana została hurtowo w 1961 roku.

Najstarszą nazwę nosi ulica Mrówcza. Nazwa ta została nadana …

Nieudane zasiedzenie na rogu Paczkowskiej i Kwidzyńskiej

Działka nr 63/78 z obrębu 3-11-33, zlokalizowana na rogu ulicy Paczkowskiej i ulicy Kwidzyńskiej nie ma ustalonego właściciela (NN). Działką włada m.st. Warszawy choć działka nie stanowi własności miasta. Przedmiotowa nieruchomość objęta była postępowaniem sądowym o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości, …

Wodociąg w Kwidzyńskiej połączony

Poprawiony został układ sieci wodociągowej w rejonie ulicy Kwidzyńskiej i Paczkowskiej. Zakończona została tym samym jedna z inwestycji zaplanowanych przez MPWiK w sprawie poprawy jakości wody w osiedlu Sadul. W ulicy Kwidzyńskiej „wisiały” do tej pory dwa niezłączone odcinki wodociągu, …

Czekamy na dobrą wodę do picia. A może studnia oligoceńska?

Jest kilka pozytywnych faktów, które mogą w najbliższym czasie poprawić jakoś wody do picia w naszych kranach.

Przede wszystkim trwa obecnie budowa nowego wodociągu w ulicy Mydlarskiej tj. na takim samym odcinku na jakim budowana jest kanalizacja. Inwestycja ta wyskoczyła …

Stacja Veturilo w osiedlu Sadul?

Trwają właśnie konsultacje w sprawie funkcjonowania sieci Veturilo w Warszawie od 2017 roku. Umowa z obecnym operatorem sieci wypożyczalni rowerów miejskich kończy się wraz z końcem 2016 roku i możliwa będzie wtedy rozbudowa tej sieci o nowe stacje. Propozycje nowych …

Mydlenie oczu w sprawie remontu Piechurów

Jeszcze w lutym br. zwracałem się za pomocą interpelacji nr 12(17)/2015 do Zarządu Dzielnicy Wawer z prośbą o remont nawierzchni ul. Piechurów na odcinku od ul. Kwidzyńskiej do posesji Piechurów 16. Wcześniej w 2013 i 2014 roku apelowałem o to …

Krótka Mydlarska do remontu w tym roku

W dniu 25.08.2015 odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej Rady Dzielnicy Wawer. Głównym punktem tego posiedzenia było zaopiniowanie tzw. listy życzeń czyli wszystkich potrzebnych w naszej dzielnicy remontów dróg (choć czasami chodzi tu o nową inwestycję), chodników i oświetlenia. Jeśli …

Odpowiedź Urzędu Dzielnicy na interpelację Rady Osiedla Sadul w sprawie jakości wody i pierścieniowego połączenia wodociągu

Otrzymaliśmy odpowiedź z dnia 08.01.2014 na interpelację w sprawie notorycznie niedotrzymywanych norm jakościowych wody pitnej w osiedlu Sadul.

W piśmie tym Urząd Dzielnicy wskazuje na budowę wodociągu w ulicy Kwidzyńskiej na odcinku od przewodu istniejącego do ul. Paczkowskiej. Nie łudźmy …

Działka przy ul. Paczkowskiej – sprawa o zasiedzenie a kanalizacja i ścieki w osiedlu Sadul.

Według Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, pokój 102, 04-713 Warszawa, zgodnie z ewidencją gruntów, nieruchomość (działka)  położona przy ul. Paczkowskiej, oznaczona jako działka ewid. nr 63/78 z obrębu 3-11-33, nie ma ustalonego …

Budowa wodociągu w ulicy Kwidzyńskiej/Paczkowskiej

W związku z interwencją Rady i Zarządu Osiedla Sadul w sprawie złączenia sieci wodociągowej, w tym na odcinku w ul. Kwidzyńskiej do ul. Paczkowskiej, Zarząd Dzielnicy Wawer zwrócił się z wnioskiem do Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy o wpisanie do …

Permanentne kałuże na Gajowej, studzienka na Pomiechowskiej i chodnik przy Lucerny 110

1. Permanentne kałuże na Gajowej.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców osiedla Sadul Rada i Zarząd Osiedla Sadul zwrócili się z wnioskiem o pilne interwencje w sprawie zapobieżenia tworzeniom się olbrzymich kałuż wody na ul. Gajowej w okolicy numerów od 19 …

Wnioskujemy o zmiany w kolejności odśnieżania

Zwróciliśmy się z wnioskiem do Wydziału Infrastruktury Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy o dokonanie zmian w obowiązującym Wykazie ulic dzielnicy Wawer wraz z kolejnością ich odśnieżania poprzez ustanowienie pierwszej kolejności odśnieżania dla następujących ulic w osiedlu Sadul:

– Pomiechowska

– ciąg …

Dziś w nocy wielkie odśnieżanie. Nareszcie!

Dziś w nocy tj. 24 stycznia o godz 22.00 rozpocznie się, prowadzona przez prywatna firmę, akcja odśnieżania wawerskich dróg I i II kolejności, która zakończy się kontrolą urzędu 25 stycznia o godz 8.00.  Podczas akcji zostanie odśnieżonych 235 km dróg. …