O nazwach sadulskich uliczek

W osiedlu Sadul w dzielnicy Wawer znajduje się aktualnie 21 ulic. Nazwy tych ulic nadawane były w różnym czasie, choć zdecydowana większość z nich nadana została hurtowo w 1961 roku.

Najstarszą nazwę nosi ulica Mrówcza. Nazwa ta została nadana ulicy, która wcześniej nazywała się ulicą Plantową, a stało się to na podstawie Uchwały nr 9 Rady Narodowej m.st. Warszawy z 12 kwietnia 1954 roku. Nazwa została zmieniona zapewne z uwagi na istnienie innej ulicy Plantowej w centrum Warszawy, chociaż dzisiaj taka ulica jest akurat na Targówku (Wawer dołączył do Warszawy w 1951 roku).

Kilka tygodni później, Uchwałą nr 15 Rady Narodowej m.st. Warszawy z 20 maja 1954 roku, zmieniono nazwę kolejnej ulicy w dzisiejszym osiedlu Sadul – nazwa Folwarczna została zamieniona na nazwę Lucerny. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w skład osiedla Sadul wchodzą jedynie posesje przy ulicy Lucerny o numerach parzystych od numeru 2 do numeru 128. Numery nieparzyste od numeru 1 do numeru 23 stanowią osiedle Zerzeń, a numery nieparzyste od numeru 31 do numeru 123a to osiedle Wawer.

Ulica Patriotów otrzymała swoją nazwę Uchwałą nr 27 Rady Narodowej m.st. Warszawa z dnia 9 września 1954 roku – wcześniej ulica ta nosiła nazwę Świerczewskiego. Sadulski odcinek tej ulicy tj. od ulicy Lucerny do ulicy Żegańskiej zmienił nazwę na podstawie Uchwały nr 36 Rady Narodowej m.st. Warszawa z dnia 28 lutego 1989 roku na nazwę Kazimierza Szpotańskiego. Intencją uchwałodawcy była zmiana nazwy obydwu nitek ulicy Patriotów tj. zarówno po wschodniej, jak i po zachodniej stronie torów kolejowych. W konsekwencji tej zmiany nazwy dokonano zmiany numerów porządkowych wyłącznie po wschodniej stronie torów, gdzyż po stronie zachodniej nie było wówczas żadnych numerów porządkowych od ulicy Patriotów. W późniejszym okresie zapomniano jednak o zmianie nazwy po tej stronie zachodniej i nadawano numery porządkowe posesjom na odcinku pomiędzy ulicą Zwoleńską i ul. Lucerny, od ulicy Patriotów, a nie od ulicy Kazimierza Szpotańskiego. W związku z tym nazewniczym bałaganem Uchwałą nr XXI/550/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 roku zmieniono nazwę Kazimierza Szpotańskiego na sadulskim odcinku z powrotem na nazwę Patriotów. O całem sprawie związanej z nazewniczym bałaganem tej ulicy pisałem we wpisie Bałagan w sprawie sadulskiej części ulicy Patriotów/Szpotańskiego oraz we wpisie Sadul pozbywa się ulicy Szpotańskiego

Uchwałą nr 28 Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 24 listopada 1961 roku hurtowo nadano nazwy powstającym właśnie ulicom w osiedlu Sadul. Dotyczyło to nazw Chorzowska, Kwidzyńska, Pomiechowska, Mielecka, Wapienna, Gajowa, Mydlarska, Węglarska, Murarska, Snopowa, Osadnicza, Paczkowska, Mirtowa i Piechurów.

Od tego czasu ulica Mydlarska została podzielona na dwa niezależne i niepołączone ze sobą odcinki, a ulica Mirtowa przedłużyła się od skrzyżowania z Mydlarską zakręcając w kierunku południowym. Nazwę jednego z dwóch odcinków Mydlarskiej próbowano nawet w 2015 roku zamienić na nazwę Rzeżuchowa, ale wskutek protestu mieszkańców odstąpiono od tego pomysłu. Pisałem o tym we wpisach: Część ulicy Mydlarskiej może zostać nazwana ulicą Rzeżuchową oraz Rzeżuchowa odrzucona!

Uchwałą nr 48 Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 18 lipca 1985 roku, imieniem Bronisława Wesołowskiego nazwano ulicę pomiędzy Gajową a Pomiechowską . O wątpliwościach związanych z nazwą tej ulicy pisałem we wpisie: Czy ulica Wesołowskiego będzie musiała zmienić nazwę?

Węwnętrzne ulice Sumaków i Edmunda Jankowskiego nazwane zostały jednocześnie Uchwałą nr XXX/993/2008 z dnia 8 maja 2008 roku na wniosek inwestorów osiedla przy tych ulicach. Z banku nazw wybrano nazwy:

– Edmunda Jankowskiego (1849-1938) – wybitnego ogrodnika – planisty, przyrodnika, pracownika Ogrodu Botanicznego, Ogrodu Pomologicznego, współzałożyciela czasopisma „Ogrodnik Polski”, prezesa Związku Polskich Zrzeszeń Ogrodniczych i doradcy ogrodniczego Stanisława Kierbedzia w Neplach, autora wielu publikacji, m.in: „Ogród przy dworze wiejskim”, „Dzieje ogrodnictwa w Polsce”.

– Sumaków – krzewów i drzew niskopiennych, bardzo ozdobnych i często uprawnianych w polskich ogrodach i parkach

Wewnętrzna ulica Maksymiliana Roli nazwana została Uchwałą nr LXXXIII/2471/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku. Osoby prywatne będące właścicielami tej drogi złożyły wniosek o nadanie ww. drodze nazwy „Maksymiliana”. Wniosek został poparty przez 32 mieszkańców. Nazwa ulicy zgodnie z uzasadnieniem wnioskodawców związana była z chęcią upamiętnienia pierwszego właściciela działek, na których usytuowana jest ww. droga, tj. Maksymiliana Rolę, który był żołnierzem Armii Krajowej o pseudonimie „Polski”, wieloletnim Prezesem Cechu Fryzjerów Warszawskich i Rzemiosł Różnych, humanistą i miłośnikiem przyrody. Rada Dzielnicy Wawer uchwałą nr 146/XLI/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. negatywnie zaopiniowała dla przedmiotowej ulicy nazwę „Maksymiliana” twierdząc, iż proponowana nazwa nie spełnia warunku upamiętnienia pierwszego właściciela działek i może prowadzić do błędu znaczeniowego. Jednocześnie wskazano, że zupełnie inny wymiar znaczeniowy i jednocześnie wypełniający intencje wnioskodawców nosiłaby właśnie nazwa  „Maksymiliana Roli” – i taka właśnie nazwa została użyta.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *