Część ulicy Mydlarskiej może zostać nazwana ulicą Rzeżuchową

Na najbliższej sesji Rady Dzielnicy Wawer w dniu 6 maja br. głosowana będzie uchwała zmieniająca nazwę częsci ulicy Mydlarskiej. Chodzi o tę część ulicy, która odchodzi od ulicy Mirtowej i związana jest z posesjami Mydlarska 4 do 20. Nowa propozycja nazwy ulicy to Rzeżuchowa.

Ulica Mydlarska zdecydowanie wymaga uporządkowania gdyż składa się obecnie z dwóch niepołączonych ze sobą odcinków. Wiąże się to niestety z dużymi utrudnieniami dla samych mieszkańców – zmienić trzeba wszystkie dokumenty i poinformować wiele urzędów, instytucji i osób o zmianie. Inną sprawą jest to czy z nowej nazwy mieszkańcy będą zadowoleni. Podobno to kwestia gustu, ale w tym przypadku również ortografia ma duże znaczenie.

Najbardziej jednak zdumiewające jest to, że mieszkańcy dowiadują się o takiej zmianie na samym końcu. O proponowanej zmianie nazwy ulicy dowiedziałem się dzisiaj czytając propozycję porządku obrad kolejnej sesji Rady Dzielnicy Wawer, która odbędzie się za kilka dni. O proponowanej zmianie nic mi nie było do tej pory wiadomo, nic mi nie wiadomo również o tym aby konsultowano to z Radą Osiedla Sadul czy z samymi mieszkańcami.

Zgodnie z protokołem z posiedzenia Komisji ds Nazewnictwa przy Radzie m.st. Warszawy w dniu 15.10.2014 wszystkie propozycje jakie były „na stole” dla tej ulicy to nazwy: Rzeżuchowa, Koperkowa, Cząber. Komisja zarekomendowała tą pierwszą nazwę.

Załączam projekt Uchwały Rady Dzielnicy Wawer (druk nr 37), projekt Uchwały Rady m.st. Warszawy (załącznik do druku nr 37) oraz mapę z zaznaczonymi zmianami i mapę z zaznaczonym odcinkiem, na którym obowiązywać będzie teraz nazwa Mydlarska.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *