Archiwum dla Lipiec, 2014

Dlaczego tak długo trwa wprowadzanie uchwał Zarządu Dzielnicy pod obrady Rady m.st. Warszawy?

W dniu 13.06.2014 Zarząd Dzielnicy Wawer podjął uchwałę nr 1826/2014 w sprawie wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014 – 2042.  W zmianach zawartych w tej uchwale znajduje …

UD Wawer nie ma kompetencji by udzielić odpowiedzi w sprawie stacji bazowych przy ul. Mrówczej 243

Urząd Dzielnicy Wawer (Wydział Architektury i Budownictwa – WAB) nie potrafi odpowiedzieć na pytania Rady Osiedla Sadul z wniosku z 25.06.2014 w sprawie stacji bazowych na budynku przy ul. Mrówczej 243, mimo że do kompetencji Wydziału Ochrony Środowiska należy …

Urząd Dzielnicy wydaje pozwolenie na budowę kolejnego masztu przy Lucerny, mimo sprzeciwu mieszkańców

Urząd Dzielnicy Wawer (Wydział Architektury i Budownictwa – WAB), mimo interwencji i sprzeciwu mieszkańców osiedli oraz ich przedstawicieli, wydał decyzję zezwalającą na budowę trzeciego już masztu telefonii komórkowej na terenie działki WSH „Fala” przy ul. Lucerny. Wawerskie osiedla interweniowały …

Czy musi dojść do tragedii na ulicy Węglarskiej?

Ulica Węglarska w osiedlu Sadul została kilka lat temu utwardzona, ale do dnia dzisiejszego mimo wielu zgłoszeń mieszkańców i radnych dzielnicy nie został wykonany chodnik na długim jej fragmencie, a także nie zostały wybudowane w tej ulicy elementy uspokojenia ruchu …

Czy budżet obywatelski w osiedlu Sadul był fikcją?

Dzięki Państwa czujności dowiedzieliśmy się, że w dniu 16.04.2014 wydana została przez Zarząd Dzielnicy Wawer decyzja nr 147/2014 o warunkach zabudowy działki 50/3 z obrębu 3-11-32, czyli działki na której ma być zbudowany Sadulski zakątek wypoczynkowo – rekreacyjny tj. projekt, …

UD Wawer nie dopuszcza mieszkańców jako strony w sprawie budowy kolejnego masztu przy ul. Lucerny

Wydział Architektury i Budownictwa (WAB) w Urzędzie Dzielnicy Wawer stwierdza w piśmie z dnia 14.07.2014, że ani mieszkańcy osiedla Sadul, ani mieszkańcy osiedla Zerzeń nie są stroną w sprawie dotyczącej budowy kolejnego wysokiego masztu dla anten telefonii komórkowej przy …

WIOŚ nie podejmuje się oceny wpływu na zdrowie stacji bazowych przy ul. Mrówczej i ul. Lucerny.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) przekazał samorządom osiedla Sadul i Zerzeń odpowiedź w sprawie stacji bazowych telefonii komórkowej przy ul. Mrówczej i ul. Lucerny. WOŚ kieruje mieszkańców osiedli do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie oceny wpływu szkodliwości pól elektromagnetycznych emitowanych …

BOŚ o kwalifikacji stacji bazowych: dyrektywy i rezolucje Unii Europejskiej nie stanowią prawa krajowego!

Biuro Ochrony Środowiska wskazało w sprawie kwalifikacji stacji bazowych w osiedlach Sadul i Zerzeń, że dyrektywy i rezolucje Unii Europejskiej nie stanowią prawa krajowego (pismo z dnia 16.07.2014).  Rada Osiedla Sadul wskazywała na zalecenia rezolucji Parlamentu Europejskiego  w

Osiedle Sadul też się dokłada do odszkodowań w stolicy

Mieszkańcy osiedla Sadul w dzielnicy Wawer, jak pozostali mieszkańcy stolicy i innych osiedli, uczestniczą w kosztach odszkodowań dotyczących zwrotu nieruchomości (budynków i gruntów) w Warszawie. Środki przeznaczone na odszkodowania w tym zakresie mają wpływ na budżet dzielnic, w tym Wawra.…

Są wyniki głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego. W przyszłym roku budujemy Sadulski Zakątek!

Informujemy Państwa, iż w wyniku głosowania na projekty w ramach budżetu partycypacyjnego w osiedlu Sadul wygrał projekt nr 7 pt: „Sadulski zakątek wypoczynkowo-rekreacyjny” autorstwa Rafała Czerwonki (piszącego zresztą te słowa).

Sadulski zakątek wypoczynkowo – rekreacyjny to realizacja kompleksowego zagospodarowania terenu …

WOŚ w Wawrze udostępnia dokumenty z pomiarów pól elektromagnetycznych z anten na budynku przy ul. Mrówczej 243

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚ) w Urzędzie Dzielnicy Wawer udostępnił Zarządowi i Radzie Osiedla Sadul pismo z dnia 04.07.2014 wraz z wynikami z pomiarów pól elektromagnetycznych ze stacji bazowych (anten) telefonii komórkowych na budynku przy ul. Mrówczej 243 (dawniej ul. Lucerny

Nie będzie przejazdu przez tory w ciągu ulicy Lucerny na czas budowy tunelu w Międzylesiu

Otrzymaliśmy odpowiedź z dnia 28.05.2014 roku na naszą interpelację w sprawie organizacji ruchu samochodowego podczas budowy tunelu tunelu pod torami w Międzylesiu w ulicach Zwoleńska i Żegańska. Jedno jest pewne – nie będzie uruchomiony przejazd przez tory w ciągu ulicy …

BOŚ i UD Wawer nie mają dokumentacji w sprawie anten na budynku przy ul. Mrówczej 243

Zarówno Biuro Ochrony Środowiska (BOŚ), jak i Wydział Ochrony Środowiska w Urzędzie Dzielnicy Wawer nie posiadają dokumentacji o oddziaływaniu na środowisko anten telefonii komórkowej zainstalowanych na budynku IMBiGS (poprzednio TEKOMA) przy ul. Mrówczej 243 (o sprawie pisaliśmy już m.in we …

Jest decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji w Mydlarskiej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z obwieszczeniem w sprawie wydania decyzji w dniu 26.06.2014 o ustaleniu inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Mydlarskiej. Przedmiotowa decyzja to kolejny krok przybliżający nas do budowy sieci kanalizacyjnej w …

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚ) w Wawrze nie posiada dokumentacji dotyczącej stacji bazowych telefonii komórkowych

Wydział Ochrony Środowiska w Urzędzie Dzielnicy Wawer poinformował – w ramach wniosku o informację publiczną z osiedli Sadul i Zerzeń – że nie posiada dokumentacji dotyczącej stacji bazowych telefonii komórkowych przy ul. Lucerny na terenie działki WSH „Fala” oraz na …