Czy budżet obywatelski w osiedlu Sadul był fikcją?

Dzięki Państwa czujności dowiedzieliśmy się, że w dniu 16.04.2014 wydana została przez Zarząd Dzielnicy Wawer decyzja nr 147/2014 o warunkach zabudowy działki 50/3 z obrębu 3-11-32, czyli działki na której ma być zbudowany Sadulski zakątek wypoczynkowo – rekreacyjny tj. projekt, który zdobył największą liczbę głosów w osiedlu Sadul w ramach budżetu obywatelskiego. W decyzji z 16 kwietnia br. ustala się „warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz siedmiu szamb na działce 50/3 z obrębu 3-11-32 położonej przy ul. Mirtowej i ul. Mydlarskiej na terenie dzielnicy Wawer w Warszawie„.

Wniosek o wydanie warunków zabudowy został złożony w 2012 roku. Pytaniem otwartym zatem jest dlaczego Zarząd Dzielnicy Wawer zdecydował się kontynuować proces wydania decyzji o warunkach zabudowy? Przecież już w piśmie do Rady Osiedla Sadul z 20.06.2013 Zarząd Dzielnicy Wawer informował, iż przeznacza przedmiotową działkę jako rezerwę pod plac zabaw w osiedlu Sadul. Zostało to potwierdzone w piśmie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wawer z 08.10.2013. Dodatkowo przedmiotowa działka przeznaczona została pod budowę Sadulskiego zakątka – zwycięskiego projektu w ramach budżetu partycypacyjnego w osiedlu Sadul (Sadulski zakątek w założeniach ma być tak zrealizowany aby możliwe było ewentualne umiejscowienie na tej samej działce placu zabaw dla dzieci).

Czy Zarząd Dzielnicy Wawer dokończył postępowanie o warunkach zabudowy „tak na wszelki wypadek”? Czy odstąpi od ewentualnej sprzedaży działki i jej zabudowywania? Czy też może Zarząd Dzielnicy Wawer działa świadomie i usłyszymy za chwilę propozycję posadowienia Sadulskiego zakątka w innym miejscu? Czy zatem budżet obywatelski w osiedlu Sadul był fikcją?

Poprosiliśmy Zarząd Dzielnicy Wawer za pomocą poczty elektronicznej o wyjaśnienie tej sprawy w trybie pilnym.

Zostaw komentarz