Inne

Korespondencja w sprawach różnych:

2014.10.22 – Pismo Rady i Zarządu Osiedla Sadul w sprawie bezpieczeństwa basenu w Aninie (w nawiązaniu do poprzedniego pisma z 30.07.2014 i odpowiedzi z dnia 29.09.2014 i 02.10.2014)

2014.10.02 – Odpowiedź Zarządu Dzielnicy Wawer w sprawie bezpieczeństwa basenu w Aninie

2014.09.29 – Odpowiedź Dyrektora OSiR na pismo Rady i Zarządu Osiedla Sadul w sprawie bezpieczeństwa basenu w Aninie

2014.09.18 – Odpowiedź odmowna na wniosek o dostęp do informacji publicznej w sprawie projektów budżetu partycypacyjnego

2014.09.02 – Wniosek o informację publiczną w sprawie projektów budżetu partycypacyjnego

2014.08.18 – Pismo od Burmistrz Jolanty Koczorowskiej w sprawie przedłużenia terminu realizacji odpowiedzi na pismo w sprawie bezpieczeństwa użytkowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w osiedlu Anin

2014.07.31 – Pismo od Rady i Zarządu Osiedla Sadul w sprawie bezpieczeństwa użytkowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w osiedlu Anin, dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

2014.05.26 – Pismo Wojewody Mazowieckiego do Przewodniczącego Klubu Radnych PiS w sprawie mandatu radnego Norberta Szczepańskiego

2014.05.23 – Wezwanie RO Sadul do uchylenia nieważności uchwał RO Sadul, RO Miedzeszyn, Ro Marysin Wawerskie w sprawie mandatu radnego Norberta Szczepańskiego

2014.05.22 – Pismo Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wawer do Przewodniczącego Rady Osiedla Sadul w sprawie stwierdzenia nieważnośći uchwały RO Sadul w sprawie mandatu radnego Norberta Szczepańskiego

2014.05.14 – Pismo Przewodniczącego Klubu Radnych PiS do Wojewody Mazowieckiego w sprawie mandatu radnego Norberta Szczepańskiego

2014.04.28 – Pismo od Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy w sprawie prawidłowego nazewnictwa jednej z ulic w osiedlu Sadul (Szpotańskiego/Patriotów)

2014.04.08 – Pismo od Zarządu Osiedla Sadul do Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy w sprawie prawidłowego nazewnictwa jednej z ulic w osiedlu Sadul (Szpotańskiego/Patriotów)

2014.02.24 – Pismo od Biura Gospodarki Nieruchomościami w sprawie działek 21/3, 21/4, 21/5 z obrębu 3-11-41 (sadulski las)

2014.02.20 – Pismo z Poczty Polskiej w sprawie usprawnienia funkcjonowania filii Poczty Polskiej przy ulicy Lucerny

2013.09.25 – Pismo od Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer do Zarządu Osiedla Sadul w sprawie udostępnienia informacji na temat sposobu wyboru potencjalnych lokalizacji na potrzeby budowy siłowni plenerowych w Wawrze

2013.09.12 – Pismo od Zarządu Osiedla Sadul do Urzędu Dzielnicy Wawer w sprawie udostępnienia informacji na temat sposobu wyboru 10 potencjalnych lokalizacji na potrzeby budowy siłowni plenerowych w Wawrze

2013.08.13 – Pismo od Poczty Polskiej do RO Sadul w sprawie godzin pracy placówki pocztowej przy ulicy Lucerny 77

2013.07.18 – Pismo od Burmistrza Dzielnicy Wawer do Zarządu Osiedla Sadul w sprawie placu zabaw i boiska przy ulicy Wichrowej i koszy na śmieci w osiedlu Wawer

2013.06.26 – Uchwała nr 47/2013 Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Wawer w sprawie przywrócenia właściwego oznaczenia obszaru MSI osiedla Sadul

2013.06.05 – Pismo od Zarządu Osiedla Sadul do Zarządu Dzielnicy Wawer w sprawie koszy ulicznych w osiedla Wawer oraz boiska i placu zabaw przy ul. Wichrowej

2013.06.05 – Pismo od Zarządu Osiedla Sadul do Burmistrza Dzielnicy Wawer w sprawie działek 21/3, 21/4, 21/5 z obrębu 3-11-41 (sadulski las)

2013.02.13 – Odpowiedź z ZDM będąca zapytaniem do UD Wawer w sprawie granic osiedla Sadul

2013.02.04 – Stanowisko nr 1 w sprawie błędnego oznaczenia części osiedla Sadul w Miejskim Systemie Informacji