Rzeżuchowa odrzucona!

Podczas VI sesji Rady Dzielnicy Wawer w dniu 6 maja br. jednym z punktów porządku obrad było „Podjęcie uchwały w sprawie nadania, zmiany i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy”. Uchwała wiązała się przede wszystkim ze zmianą nazwy jednego odcinka ulicy Mydlarskiej na nową nazwę tj. ul. Rzeżuchową. Pisałem o tym we wpisie „Część ulicy Mydlarskiej może zostać nazwana ulicą Rzeżuchową„.

Reprezentant licznie przybyłych na sesję mieszkańców przedmiotowego odcinka ulicy przedstawił w przerwie obrad stanowisko całkowicie odrzucające zmianę nazwy „Mydlarska” na „Rzeżuchowa”. Z uwagi na to, że była to przerwa w obradach dyskusja dotycząca tego tematu rozpoczęła się dużo później tj. w punkcie do tego przewidzianym. Wszystkie wystąpienia radnych mieściły się w zasadzie w następujących postulatach „Ulica Mydlarska wymaga uporządkowania bo np. zdarzy się kiedyś nagły wypadek i karetka nie zdąży dotrzeć w odpowiednie miejsce„, „Należy przychylić się do wniosku mieszkańców„,  „Nazwa Rzeżuchowa jest nazwą nie do przyjęcia„, „Nazwę Rzeżuchowa odrzucili również mieszkańcy jednej z ulic w dzielnicy Wilanów„.

Moje wystąpienie w tej sprawie brzmiało następująco:

„Ulica Mydlarska faktycznie wymaga uregulowania ponieważ w chwili obecnej istnieją dwa niepołączone ze sobą odcinki tej ulicy. Istnieją również dwa skrzyżowania Mydlarskiej z Mirtową. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ulica, dla której proponuje się nową nazwę, nosi obecną nazwę „Mydlarska” od ok. 55 lat. Po tych 55 latach urzędnicy chcą postawić mieszkańców przed faktem dokonanym zmieniając jej nazwę na „Rzeżuchowa”. Nie było żadnych konsultacji z mieszkańcami. Nie było żadnej informacji do mieszkańców o proponowanych zmianach. Nie było prośby o opinię do Rady Osiedla Sadul tak jak to było kiedyś przy tego rodzaju zmianach. Abstrahując już zupełnie od tej niefortunnej i nieakceptowalnej nazwy „Rzeżuchowa” – nie powinno i nie może być tak, że mieszkańcy o tak istotnej zmianie, dotyczącej ich codzienności, dotyczącej prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, dowiadują się na samym końcu. To jest niedopuszczalne traktowanie mieszkańców. Bardzo proszę Państwa radnych w imieniu mieszkańców o negatywne zaopiniowanie proponowanej zmiany.”

Po zakończeniu dyskusji radni jednogłośnie negatywnie zaopiniowali przedmiotową uchwałę, co w opinii Przewodniczącego Rady Dzielnicy zablokuje podjęcie tej uchwały przez Radę m.st. Warszawy. Przewodniczący Rady Dzielnicy podsumował, że uzasadnieniem tego negatywnego zaopiniowania uchwały jest „nieakceptowalna nowa propozycja nazwy ulicy” i „brak konsultacji z mieszkańcami„, składając jednocześnie wniosek o to aby sprawą zajęła się Komisja Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Wawer włączając w to mieszkańców. Sprawa wróci teraz zatem do wspomnianej komisji oraz Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *