Sadulskie pomysły na 2017 rok

Ze wszystkimi pomysłami w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok można zapoznać się na stronie internetowej twojbudzet.um.warszawa.pl. Mieszkańcy dzielnicy Wawer złożyli 188 projektów. To ciągle dużo w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, aczkolwiek w poprzedniej edycji tych pomysłów było nieco więcej, bo aż 230.

W osiedlu Sadul zgłoszone zostały 3 projekty. Dwa projekty zgłosiłem osobiście, a trzeci projekt zgłosił jeden z mieszkańców osiedla Sadul. Dzięki naszemu wspólnemu porozumieniu złożyliśmy te projekty w taki sposób, że jeśli przejdą one etap weryfikacji bez zmian, to wszystkie będą mogły być zrealizowane – ich sumaryczny koszt mieści się bowiem w kwocie przeznaczonej na obszar Sadul.

Sadulskie projekty to:

Chodnik z oświetleniem przy Sadulskim Zakątku

Projekt dotyczy budowy chodnika wraz z oświetleniem bezpośrednio przy Sadulskim Zakątku w osiedlu Sadul. Chodnik zlokalizowany byłby w pasie drogowym ulicy Mirtowej (długość ok. 45 metrów) wzdłuż działki o nr. ew. 50/3 z obrębu 3-11-32, zawijając częściowo w krótki odcinek ulicy Mydlarskiej (długość ok. 15 metrów) wzdłuż tej samej działki. Szerokość chodnika to 2 metry na całej długości. W ramach chodnika powstałyby w pasie drogowym również 3 standardowe latarnie.
Całkowity koszt projektu: 47 200zł

Rozbudowa Sadulskiego Zakątka

Projekt dotyczy uzupełnienia Sadulskiego Zakątka zlokalizowanego na działce o nr. ew. 50/3 z obrębu 3-11-32 w osiedlu Sadul w dzielnicy Wawer przy skrzyżowaniu ulic Mirtowej i Mydlarskiej o dodatkowe elementy. Będą to: urządzenia do ćwiczeń kalenistycznych z bezpieczną nawierzchnią o powierzchni ok 55m2, ławka, 2 latarnie oraz dodatkowy kosz na śmieci.
Całkowity koszt projektu:49 800zł

Tablice Informacyjne dla Osiedla Sadul

Projekt polega na umieszczeniu na terenie osiedla Sadul 8 tablic/zewnętrznych gablot informacyjnych dla mieszkańców. Celem umieszcznia tablic jest lepsza komunikacja do mieszkańców osiedla w kwestiach dotyczących osiedla takich jak:
– kwestie bieżące związne z działaniami administracji dzielnicy
– imprezy kulturalne
– wybory
– zmiany w ruchu/komuniakacji
– budżet partycypacyjny
– inne związne z kulturą/oświatą i administracją
Tablice byłyby umieszczone w punktach widocznych, ogólnodostępnych w taki sposób by docierać do jak najszerszego grona mieszkańców osiedla.
Całkowity koszt projektu:12 800zł

Sumaryczny koszt wszystkich projektów to 109 800zł (na osiedle Sadul zostało zarezerwowane 110 180zł).

W ramach projektów ogólnodzielnicowych zgłosiłem również projekt pt. „WAWERSKIE CHODNIKI”.

WAWERSKIE CHODNIKI

Projekt dotyczy budowy następujących odcinków chodników:
– w ul. Snopowej na odcinku od ul. Mydlarskiej do ul. Wapiennej oraz częściowo w ul. Wapiennej,
– w ul. Mirtowej na odcinku od Mirtowej 18 do skrzyżowania z ul. Mydlarską,
– w ul. Węglarskiej na odcinku od Węglarskiej 92 do Węglarskiej 108.
Projekt obejmuje również budowę 10 zatok postojowych dla samochodów w ulicy Mirtowej na wysokości budynku Mirtowa 4.
Całkowity koszt projektu: 178 400zł

Będę szeroko zabiegał o to aby cały Sadul i najbliższa okolica zagłosowały na ten właśnie projekt ogólnodzielnicowy, który rozwiązałby wiele „problemów chodnikowych” w naszym osiedlu.

W najbliższym czasie rozpoczną sie spotkania informacyjne na temat projektów budżetu obywatelskiego. Program spotkań wygląda następująco:

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniach i przede wszystkim do głosowania na poszczególne projekty w dniach od 14 do 24 czerwca 2016 roku.

 

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *