Czy pozwolenie na budowę przy Lucerny jest zgodne z planem zagospodarowania?

W dniu 9 stycznia 2019 roku Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wydał decyzję o pozwoleniu na budowę nr 27/2019 dla budynku usługowo-handlowego i szamba szczelnego na działkach ew. nr 16 i 17 z obrębu 3-11-33 przy ul. Lucerny w osiedlu Sadul w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (tuż obok posesji Lucerny 128, niedaleko Chorzowskiej).

Przedmiotowe działki objęte są uchwalonym 10 maja 2018 roku przez Radę m.st. Warszawy Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszarów Sadul i Zbytki – część I Sadul.

I tu zadać trzeba tytułowe pytanie – czy owo pozwolenie na budowę jest zgodne z planem zagospodarowania?

Okazuje się, że wystarczy spojrzeć na rysunek obowiązującego planu zagospodarowania oraz miejsce realizacji inwestycji i od razu można się zorientować, że ten obowiązujący plan miejscowy nie dopuszcza zabudowy w miejscach objętych ww. decyzją o pozwoleniu na budowę. Przykładowo cała działka nr 17 nie jest objęta możliwością zabudowy, a to właśnie głównie na niej realizowana jest zabudowa.

Fragment Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów Sadul i Zbytki – część I Sadul
Fragment mapy Warszawy z zaznaczenie terenu objętego decyzją nr 27/2019 o pozwoleniu na budowę. Źródło: mapa.um.warszawa.pl

Podstawową czynnością organu administracyjnego, wykonywaną w pierwszej kolejności przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę powinno być sprawdzenie zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przez co decyzja taka powinna być zawsze zgodna z zapisami obowiązującego planu. W tym przypadku nie dokonano takiego sprawdzenia. Nasuwa się od razu pytanie jak odpowiedzialny urzędnik mógł tego nie zauważyć? Czy było to celowe działanie?

W związku z powyższym zwróciłem się z prośbą o podjęcie działań związanych z wyjaśnieniem okoliczności wydania, w mojej opinii, wadliwej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 27/2019 oraz wszczęcie postępowania administracyjnego związanego z jej uchyleniem.

Jednocześnie poprosiłem o podjęcie pilnych działań związanych ze wstrzymaniem budowy realizowanej na podstawie ww. decyzji o pozwoleniu na budowę, przynajmniej do czasu zakończenia badania sprawy lub uchylenia przedmiotowej decyzji.  

Sprawa ta będzie omawiana także na Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Wawer w dniu 17 grudnia br. o godz. 17:00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *