Stan przygotowań do budowy wodociągów i kanalizacji

W związku z kolejnym przekładaniem terminów budowy, a w zasadzie z przedłużającymi się przygotowaniami do realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w naszym osiedlu zwróciłem się z prośbą o przedstawienie szczegółowego statusu tych przygotowań dla następujących zadań inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.:

 1. Budowa kanału sanitarnego DN 0,20 m L ca 385 m w ul. Węglarskiej na odcinku od ul. Lucerny do wysokości posesji nr 80 oraz kanału sanitarnego DN 0,20 m L ca 50 m w ul. Murarskiej na wysokości posesji nr 96 do projektowanego kanału w ul. Węglarskiej
 2. Budowa kanału sanitarnego DN 0,20 m L ca 110m w ul. Snopowej na odcinku od ul. Mydlarskiej do ul. Węglarskiej oraz budowę kanału sanitarnego DN 0,20 m  L ca 280 m w ul. Węglarskiej na wysokości posesji od nr 76 do nr 33A oraz DN 0,20 m L ca 125 m w drodze dojazdowej do ul. Węglarskiej na wysokości posesji nr 34 i 38
 3. Budowa kanału sanitarnego DN 0,20 m  L ca 70 m  w ul. Snopowej na odcinku od ul. Mydlarskiej do ul. Wapiennej
 4. Budowę kanału sanitarnego DN 0,20 m  L ca 90 m w drodze dojazdowej do ul. Wapiennej od projektowanego kanału w ul. Wapiennej do posesji nr  2L
 5. Budowa kanału sanitarnego DN 0,20 m  L ca 620m w ul. Wapiennej i ul. Gajowej od projektowanego kanału w ul. Lucerny  do ul. Paczkowskiej oraz budowę kanału sanitarnego DN 0,20 m  L ca 110 m w ul. Snopowej na wysokości posesji od nr 17 do projektowanego kanału w ul. Wapiennej
 6. Budowa kanału sanitarnego DN 0,20 m  L ca 265 m w  ul. Kwidzyńskiej
 7. Budowa kanału sanitarnego DN 0,2m L ca 280m ul. Chorzowskiej
 8. Budowa kanału sanitarnego DN 0,2m  L ca 225m w ul. Paczkowskiej od ul. Kwidzyńskiej do ul. Mrówczej
 9. Budowa kanału sanitarnego DN 0,20 m  L ca 115 m w  ul. Piechurów na odcinku od ul. Mrówczej do wysokości posesji nr 34A
 10. Budowa kanału sanitarnego DN 0,20 m  L ca 410 m w  ul. Mieleckiej oraz kanału sanitarnego DN 0,20 m  L ca 210 m w  ul. Paczkowskiej na wysokości posesji od nr 4 do nr 41
 11. Budowa kanału sanitarnego DN 0,20 m  L ca 320 m w drogach dojazdowych do ul. Mydlarskiej na odcinku od ul. Mydlarskiej do wysokości posesji nr 17M oraz do ostatniej posesji przewidzianej do skanalizowania w rejonie posesji nr 3XB
 12. Budowa przewodu wodociągowego DN 100 mm  L ca 125 m w  drodze dojazdowej do ul. Mydlarskiej  w rejonie posesji od nr 17h do nr 3XB.
 13. Budowa przewodu wodociągowego (złączenia) w ulicy Mydlarskiej w rejonie posesji Mydlarska 22
 14. Budowa kanału sanitarnego Dn 0,2 L ca 55 m w drodze dojazdowej do ul. Węglarskiej 84-90
 15. Budowa kanału sanitarnego w drodze dojazdowej do ul. Mirtowej 1B-1N
 16. Budowa kanału sanitarnego w drodze dojazdowej do ul. Mirtowej 1S-1D

O szczegółowym stanie przygotowań poszczególnych zadań inwestycyjnych można się dowiedzieć z odpowiedzi na interpelację nr 213 z dnia 12 grudnia br.

W przypadku niektórych zadań inwestycyjnych problemem są w dalszym ciągu działki o nieustalonym stanie prawnym lub też działki prywatne zlokalizowane w pasach drogowych dróg publicznych. Zwróciłem się w związku z tym interpelacją z dnia 30 grudnia br. do Urzędu Dzielnicy Wawer o pilne uregulowanie stanów prawnych takich nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *