20 metrów wodociągu w Mydlarskiej nie do wykonania. Woda płynie prosto do kanalizacji

Celem poprawienia jakości wody pitnej dostarczanej siecią wodociągową do osiedla Sadul, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A., zaplanowało jakiś czas temu, m.in. realizację inwestycji polegającej na budowie przewodu wodociągowego (złączenia) w ulicy Mydlarskiej (odc. HP42115 – HP242388) w rejonie posesji Mydlarska 22E (Dn 100 L ca 20m). Chodzi tu konkretnie o złączenie wodociągów pomiędzy krótką Mydlarską (posesje 2-20), a ulicą dojazdową do posesji Mydlarska 11-11L i 22-22E. Połączenie istniejących w tych drogach wodociągów, powodowałoby ciągłą cyrkulację wody w tym rejonie, a tym samym poprawiłoby jej jakość.

Takie złączenie przewodów wodociągowych do chwili obecnej nie nastąpiło. Dodatkowo, według relacji mieszkańców, przewód wodociągowy w krótkiej ulicy Mydlarskiej jest na zakończeniu otwarty, przez co woda w sposób ciągły jest spuszczana z tego wodociągu do istniejącej tu kanalizacji sanitarnej.

Najprawdopodobniej przyczyną braku możliwości zakończenia tej inwestycji jest nieuregulowany status prawny gruntów w tym miejscu – jedna z położonych tu działek ma nieustalonego właściciela. To naprawdę duża bolączka całego Wawra i nie widać na horyzoncie chętnych do rozwiązywania tego rodzaju problemów. Poprosiłem w stosownej interpelacji o rozwiązanie tego problemu i rychłe zakończenie tej dwudziestometrowej inwestycji związanej z poprawą jakości wody w tym rejonie.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *