Po spotkaniu osiedli Sadul i Wawer z Zarządem Dzielnicy w dniu 10.10.2014

W piątek 10 października br. odbyło się spotkanie z Zarządem Dzielnicy Wawer dla mieszkańców osiedla Sadul i Wawer. Frekwencja nie dopisała bowiem na spotkanie przyszło tylko ok. 20-30 mieszkańców. Przewodniczący Zarządu Osiedla Sadul i piszący te słowa Rafał Czerwonka zadał trzy pytania o sprawy bieżące istotne dla naszego osiedla:

1. Czy nie ma zagrożenia dla realizacji Sadulskiego Zakątka tj. wygranego projektu w ramach budżetu partycypacyjnego w osiedlu Sadul? Po pierwsze na tą samą działkę w kwietniu tego roku wydaliście Państwo jak Zarząd warunki zabudowy dla 7 segmentów i 7 szamb. Po drugie burmistrz Jeziorski poinformował Radę Osiedla Sadul, że działka nie jest we władaniu dzielnicy tylko Biura Nieruchomości Urzędu m.st. Warszawy. Po trzecie nie widzę tego projektu inwestycyjnego w projekcie budżetu dzielnicy na przyszły rok.

Zarząd Dzielnicy odpowiedział, że każdy może wystąpić o wydanie warunków zabudowy i że niczego to tak naprawdę nie implikuje. To, że działka jest w dyspozycji Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy też nie stanowi problemu gdyż w momencie rozpoczęcia inwestycji działka zostanie przekazana do dyspozycji dzielnicy Wawer. Na dodatkowe pytanie związane z tym czy nie ma zagrożenia, że działka zostanie przez miasto sprzedana zanim rozpocznie się realizacja projektu, uzyskaliśmy zapewnienie, iż nie ma takiej możliwości,  bowiem gdyby tylko Zarząd Dzielnicy się o czymś takim dowiedział to zablokowałby taką sprzedaż. Ciekawe. Cóż, w tym punkcie możemy tylko trzymać za słowo i śledzić sytuację na bieżąco. Już po spotkaniu uzyskaliśmy informację, iż budowa Sadulskiego Zakątka wypoczynkowo rekreacyjnego znalazła się w projekcie budżetu po pozycją B/VIII/2/2 tj: „Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży” gdzie przeznaczona została kwota 172.669 zł na projekty realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego. Miejmy zatem nadzieję, że jesteśmy coraz bliżej realizacji tego zielonego skweru w osiedlu Sadul.

2. Kiedy rozpocznie się realizacja ulicy Mydlarskiej. W czerwcu tego roku podjęliście Państwo jako Zarząd Dzielnicy uchwałę o wpisanie tej inwestycji do WPF Warszawy z kwotą 4 mln 100 tys. Do dzisiaj uchwała ta nie została przegłosowana przez Radę Warszawy. Dlaczego i kiedy to nastąpi tak aby można było zacząć projektowanie? Dodatkowo chciałbym zapytać dlaczego kwota na tą inwestycję zgodnie z bieżącą propozycją w dzielnicowym załączniku budżetowym zmalała z 4 do 1 mln zł.

Tutaj wyjaśnienia Pani Burmistrz były początkowo nieco mętne. Sens tej wypowiedzi był jednak najprawdopodobniej taki, że podjęta w czerwcu przez Zarząd Dzielnicy Wawer Uchwała nr 1826/2014 z dnia 13.06.2014 w sprawie wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014 – 2042 (gdzie ujęta była m.in. budowa ulicy Mydlarskiej) nie została dotychczas w pełni wprowadzona do porządku obrad Rady m.st. Warszawy bowiem została zablokowana przez Biuro Rozwoju Miasta Urzędu m.st. Warszawy. Powodów tego zablokowania nie udało się nam zrozumieć z wypowiedzi Pani Burmistrz. W każdym razie budowa ulicy Mydlarskiej została przewidziana w projekcie budżetu dzielnicy Wawer na przyszły rok i będzie realizowana w roku 2015 po uchwaleniu tego budżetu. Projektowanie ulicy Mydlarskiej będzie mogło się zatem rozpocząć od nowego roku.

Na pytanie związane ze zmniejszeniem kwoty na realizację tej inwestycji Zarząd Dzielnicy poinformował, iż kwota ta będzie zwiększana w miarę postępu inwestycji i w miarę potrzeb. Tutaj mamy duże obawy odnośnie tego „zwiększania” – inwestycję będzie realizował już nowy Zarząd Dzielnicy, który oczywiście w ogóle nie będzie pamiętał co obiecywał stary. Mieszkańcy osiedla przerabiali to już w przypadku ulicy Mydlarskiej, gdzie poprzedni wiceburmistrz Zdzisław Gójski obiecywał realizację tej ulicy po wyborach w 2010 roku, a dokładniej w marcu 2011 roku. Do dzisiaj obietnicy nie dotrzymał, a Zarząd Dzielnicy ustanowiony po wyborach w 2010 nie chciał wiedzieć o obietnicach poprzedniego Zarządu.  Może zatem się zdarzyć tak, że ulica Mydlarska zostanie zrealizowana tylko do końca zabudowań tj. bez przecięcia do ulicy Zwoleńskiej. Tutaj również pozostaje nam tylko „trzymać rękę na pulsie” i mieć nadzieję, że po tylu latach inwestycja będzie przebiegała już sprawnie.

3. Kiedy mieszkańcy osiedla Sadul mogą liczyć na realizację chodnika przy ulicy Mirtowej? Ten chodnik zajął drugie miejsce w głosowaniu na projekty budżetu partycypacyjnego. Koszt tego chodnika to tylko ok. 60 tyś zł. a jest on bardzo potrzebny, bowiem tamtędy nie ma jak przejść a ruch samochodowy jest coraz większy. Zarząd Osiedla Sadul pisał w tej sprawie do Zarządu Dzielnicy 25 lipca br i do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi na to pismo.

W przypadku odpowiedzi na to pytanie Pan Wiceburmistrz Adam Godusławski po dłuższej dyskusji przyznał, że taki chodnik mógłby być zrealizowany bowiem wymagana kwota na ten chodnik jest stosunkowo nieduża. Oczywiście realizowałby to Zarząd Dzielnicy Wawer ustanowiony po nadchodzących wyborach samorządowych stąd nie usłyszeliśmy konkretnych zapewnień co do realizacji chodnika na Mirtowej. Również i w tym punkcie będziemy zatem sprawę monitować i monitorować.

Zostaw komentarz