Co dalej z budową kanalizacji w Lucerny?

Przetarg na budowę kanalizacji w ulicy Lucerny (na odcinku od Mydlarskiej do Mrówczej) MPWiK ogłosiło w dniu 28.01.2016 roku. Oferty w przetargu zlożyło 21 firm. Kryteriami oceny ofert była cena (98%) i okres gwarancji i rękojmi (2%). Wszystkie firmy zaproponowały 48 miesięcy gwarancji, a więc znaczenie miała tylko cena. Najtańszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELTAR” Sp. z o.o. z Tarnowa. Zaproponowana przez tę firmę cena to 3.408.558,73zł brutto. Warto zwrócić uwagę na fakt, że MPWiK miało zamiar przeznaczyć na tę inwestycję według swoich szacunków 8.610.000,00zł. Wybrana firma w przetargu planowała zatem wykonać to zadanie za ponad połowę mniejszą kwotę niż ta, którą przygotowało MPWiK. Decyzja o udzieleniu zamówienia zapadła w kwietniu 2016 roku. Do chwili obecnej nie wbito nawet łopaty.

Budowa kanalizacji w ulicy Lucerny jest kluczowa dla skanalizowania dużej części dzielnicy Wawer. Bez wykonania tej inwestycji nie można mówić o skanalizowaniu w całości osiedla Sadul.

W trybie dostępu do informacji publicznej zwróciłem się z prośbą o udostępnienie kopii umowy na budowę kanalizacji w ulicy Lucerny zawartej pomiędzy MPWiK S.A. a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ELTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, której zawarcie było wynikiem postępowania przetargowego. Z pewnością w umowie są informacje na temat etapowania prac i przewidziane są możliwości rozwiązania umowy w przypadku gdy wykonawca nie przestępuje do prac budowlanych.

Jednocześnie poprosiłem w interpelacji z dnia 3.02.2017 o podjęcie wszelkich możliwych działań prawnych w tej sprawie, tak aby osiągnąć w końcu jakiś postęp w budowie kanalizacji w ulicy Lucerny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *