Cały Sadul powinien mieć już kanalizację!

Patrząc na budowaną kanalizację w ulicy Mydlarskiej w naszym osiedlu wielu z nas zapewne zadaje sobie pytanie: Co z pozostałymi uliczkami w osiedlu Sadul? Kiedy ten przybytek współczesnej cywilizacji jakim jest kanalizacja ściekowa dotrze do każdego zakamarka naszego osiedla?

Na początek zerknąłem na aktualne plany inwestycyjne Spółki MPWiK (na lata 2015-2022), a potem na ubiegłoroczne plany inwestycyjne (na lata 2014-2021) a potem na jeszcze wcześniejsze plany tej Spółki (na lata 2010-2015). Niestety, w każdym kolejnym wydaniu planów inwestycyjnych MPWiK skanalizowanie poszczególnych uliczek osiedla Sadul przenoszone jest w czasie na kolejne lata. Według planów inwestycyjnych Spółki MPWiK na lata 2010-2015 całe nasze osiedle powinno w bieżącym roku posiadać już dostęp do kanalizacji!

Poniższa tabelka pokazuje jak zmieniały się lata realizacji kanalizacji w osiedlu Sadul w poszczególnych planach inwestycyjnych MPWIK:

ulica odcinek plan MPWiK
na lata 2010-2015
plan MPWiK
na lata 2014-2021
plan MPWiK
na lata 2015-2022
uwagi
Lucerny Trakt – Lubelski – Widoczna 2013-2014 2016 brak odc. Trakt Lubelski – Mydlarska wybudowany, dla odcinka Mydlarska -Mrówcza był w 2012 roku przetarg na dok.proj.
Mrówcza Lucerny – Mrówcza 198 2015-2016 2016 2016 był przetarg na dok. proj. w 2012 roku
Paczkowska Kwidzyńska – Mrówcza 2015-2016 2016 2017
Snopowa Lucerny – Węglarska 2015-2016 2016 2017
Mielecka Lucerny – Paczkowska 2015-2016 2016 2017
Wapienna Lucerny – Gajowa 2015-2016 2016 2017
Piechurów Mrówcza – Chorzowska 2015-2016 2016 2017
Węglarska Lucerny – Paczkowska (do kanałku) 2015-2016 2016 2017
droga doj. do Węglarskiej 33-33B brak 2016 2017
Mydlarska Lucerny – Mirtowa 2015-2016 2016 brak kanalizacja w budowie, częśc. istn.kan.ZWAR
Mydlarska Mirtowa – Roli brak 2016 2018 trwa projektowanie, plan. budowa w 2016 roku
Jankowskiego brak 2016 2018 trwa projektowanie, plan. budowa w 2016 roku
Sumaków brak 2016 2018 trwa projektowanie, plan. budowa w 2016 roku
Roli brak 2016 2018 trwa projektowanie, plan. budowa w 2016 roku
Paczkowska Mydlarska – Kwidzyńska 2015-2016 2018 2018 częśc. istn.kan.ZWAR
Murarska Wapienna – Węglarska 2015-2016 2018 2018
Gajowa Paczkowska – Mirtowa 2015-2016 2018 2018 istn.kan.ZWAR
Pomiechowska Lucerny – Mirtowa 2015-2016 2018 2018 istn.kan.ZWAR
Osadnicza Kwidzyńska – Wapienna 2015-2016 2018 2018
Kwidzyńska Lucerny – Piechurów 2015-2016 2018 2018 częśc. istn.kan.ZWAR
Chorzowska Lucerny – Piechurów 2015-2016 2018 2018 częśc. istn.kan.ZWAR
Mirtowa Pomiechowska – Mydlarska 2015-2016 2018 2020 istn.kan.ZWAR
Piechurów Chorzowska – Pomiechowska 2015-2016 2018 2020 istn.kan.ZWAR
Wesołowskiego Pomiechowska – Gajowa 2015-2016 2018 2020 istn.kan.ZWAR
Mydlarska od 17 do 17L brak brak brak zgłoszone do planu MPWiK w 2015 roku

Wnioski z analizy powyższej tabelki są naprawdę paraliżujące. Plany budowy sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul z roku na rok przesuwają się w czasie na kolejne lata. Jeśli spojrzelibyśmy na jeszcze wcześniejsze plany to zapewne okazałoby się, że Sadul powinien być już dawno pokryty siecią kanalizacyjną.

Kluczowymi inwestycjami dla skanalizowania całego osiedla Sadul jest budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Lucerny na pozostałym odcinku tj. od ulicy Mydlarskiej do ulicy Mrówczej oraz budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Mrówczej na odcinku od ulicy Lucerny do Mrówczej 198. Dla obydwu tych odcinków MPWiK ogłaszało przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej w 2012 roku.

Wydawać by się mogło, że nic nie stoi na przeszkodzie aby rozpocząć realizację budowy tych odcinków sieci kanalizacyjnej. Dlaczego nie ogłoszono jeszcze przetargów na wyłonienei wykonawców tych odcinków kanalizacji? Być może miasto czeka na zakończenie budowy tunelu w Międzylesiu?. Ulicami Mrówczą i Lucerny poprowadzone są objazdy i zapewne nikt nie chciałby paraliżu komunikacyjnego w tej części dzielnicy.

Ale czy napewno musiałby to być paraliż? Kanalizacja w ulicy Lucerny zaprojektowana została po jej południowej stronie w tzw. pasie zieleni. Budowa kanalizacji w ul. Lucerny nie powodowałaby zatem utrudnień w ruchu kołowym i uważam że spokojnie można byłoby przystąpić już teraz do jej budowy.

Przy okazji analizy planów inwestycyjnych MPWiK zauważyłem, że z planów tych zniknął pokaźny odcinek ulicy Gajowej tj. od ul. Paczkowskiej do ul. Osadniczej. W planie na lata 2010-2015 widoczne było zadanie pn. budowa kanalizacji w Wapiennej i Gajowej na odcinku od Lucerny do Mirtowej, które to w ostatnich edycjach planów inwestycyjnych rozbite zostało na zadanie pn. budowa kanalizacji w ul. Wapiennej od Lucerny do Gajowej oraz zadanie pn. budowa kanalizacji w ulicy Gajowej od Paczkowskiej do Mirtowej  – pominięto zatem odcinek ul. Gajowej od Paczkowskiej do Osadniczej.  Między innymi w tej sprawie, a także w sprawie planowanych terminow ogłoszenia przetargów i realizacji budowy kanalizacji na wspomnianych odcinkach ul. Lucerny i ul. Mrówczej oraz w sprawie realnych planów budowy sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul złożyłem na wczorajszej esji Rady Dzielnicy Wawer Zapytanie nr 5(9)/2015 z dnia 27.01.2016.

4 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *