Deklaracja pilnych działań w sprawie kanalizacji w Lucerny

We wpisie „Co dalej z budową kanalizacji w Lucerny?” informowałem o mojej interpelacji w sprawie podjęcia wszelkich możliwych działań prawnych w sprawie faktycznego rozpoczęcia budowy kanalizacji w ulicy Lucerny na odcinku od Mydlarskiej do Mrówczej. To od tego odcinka sieci kanalizacyjnej zależy skanalizowanie m.in. całego osiedla Sadul. W odpowiedzi z dnia 2.03.2017 Spółka MPWiK opisuje szczegółowo sytuację związaną z niepodjęciem budowy tej kanalizacji przez firmę wybraną w przetargu oraz wyraża ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji. Tak naprawdę to nie jest w tym przypadku zresztą wina MPWiK, że firma nie przystąpiła do realizacji tego zadania.

Najbardziej mnie jednak interesuje to, co z tym dalej można zrobić? Na to pytanie odpowiada tylko jeden akapit z pisma MPWiK, mówiący o tym, że:

W obliczu przedstawionych okoliczności zostaną pilnie podjęte dalsze działania, zmierzające do realizacji zadania inwestycyjnego, przy czym nie wykluczamy odstąpienia od umowy z Wykonawcą i przeprowadzenia w możliwie najszybszy sposób ponownej procedury przetargowej.

Owszem, cieszy mnie deklaracja podjęcia pilnych działań, ale dlaczego odstąpienie od umowy z wykonawcą jest ciągle jeszcze jedynie możliwością, a nie konkretną decyzją lub też faktem dokonanym. Skoro firma przez niespełna rok nie zrobiła nic, to nie miałbym żadnych nadziei, że się w końcu weźmie za budowę. Nie można już dłużej czekać, trzeba jak najszybciej odstąpić od kontraktu z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, naliczyć wszystkie możliwe do naliczenia kary umowne i natychmiast wybrać nowego wykonawcę. W poprzednim przetargu oprócz firmy Eltar Sp. z o.o. z Tarnowa wzięło udział przecież 20 innych firm, które już pewnie kończyłyby budowę przedmiotowego odcinka kanalizacji.

Mam nadzieję, że MPWiK, zgodnie z deklaracjami, faktycznie pilnie i sprawnie doprowadzi do budowy kanalizacji w ulicy Lucerny.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *