Porzucili budowę na Sumaków i Jankowskiego?

Sposób prowadzenia prac w ulicach Sumaków i Jankowskiego przerósł moje wszelkie wyobrażenia. Mija już ósmy tydzień odkąd wykonawca rozkopał obydwie te ulice. Obecnie plac budowy wygląda na porzucony, a głębokie wykopy nie są w ogóle zabezpieczone. W dniu wczorajszym w jeden z takich wykopów wjechał samochód osobowy narażając odkryty gazociąg na uszkodzenie, nie wspominając o uszkodzonym samochodzie. Na miejsce przybyła policja z ruchu drogowego, która stwierdziła, że nie operuje na drogach prywatnych.

Pomiędzy tymi wykopami poruszają się codziennie dziesiątki samochodów, a także piesi i rowerzyści i dzieci. Pozostawienie tak głębokich wykopów bez zabezpieczenia naraża bezpieczeństwo mieszkańców. Szambiarki w ostatnich tygodniach skosiły dwie latarnie znajdujące się na tym osiedlu. Obecnie odmawiają już tutaj wjazdu, z uwagi rozmarznięcie gleby i obsuwanie się wykopów.

Niezabezpieczony wykop w ul. Sumaków. Fot. 16.03.2018

Niezabezpieczony wykop w ul. Sumaków. Fot. 16.03.2018

Niezabezpieczony wykop w ul. Sumaków. Fot. 16.03.2018

Zgłosiłem po raz kolejny tę sprawę przede wszystkim do inwestora, czyli spółki MPWiK z prośbą o interwencję u wykonawcy, który realizuje dla nich tę inwestycję.

Ponadto, wskutek wczorajszego zajścia związanego z wjechaniem samochodu osobowego w jeden z wykopów zgłosiłem sprawę do Pogotowia Gazowego z prośbą o sprawdzenie czy odkryty gazociąg nie został rozszczelniony oraz z prośbą o interwencję w sprawie jego prawidłowego zabezpieczenia.

Jestem także przekonany, że nie można takich głębokich wykopów pozostawiać niezabezpieczonych i nieoznakowanych, w związku z czym zgłosiłem sprawę do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także z prośbą o pilną interwencję do Straży Miejskiej.

Po raz kolejny, w piśmie z dnia 16 marca br. poprosiłem także o interwencję Burmistrza Dzielnicy Wawer, w sprawie nadzoru z ramienia Urzędu Dzielnicy Wawer nad tą budową, który w odpowiedzi z dnia 26 lutego br. na moją interpelację z dnia 5 lutego br. przekonywał, że przełączenie gazociągu nastąpi w pierwszej dekadzie marca br.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *