Apel WWS w sprawie referendum

WWS buduje Komitet Honorowy poparcia dla referendum o odwołanie prezydenta m.st. Warszawy. Przybierze on formę apelu o wzięcie udziału w referendum. Podpisy pod apelem będzie można również składać w dzielnicach Warszawy. Apel będzie opublikowany przez WWS – centralnie i w dzielnicach. Podpisy pod apelem będą zbierane do 25.09.2013. Kontakt w tej sprawie za pośrednictwem strony osiedla Sadul.

APEL O UDZIAŁ W GŁOSOWANIU REFERENDALNYM

Choć różnimy się w ocenie sposobu sprawowania urzędu Prezydenta m. st. Warszawy, to jesteśmy zgodni w przekonaniu, że wzywanie do bojkotu warszawskiego referendum jest niszczące dla cnoty społecznej aktywności.

Rozumiemy, że wezwanie do nieuczestniczenia w referendum to najprostsza metoda obrony Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz Waltz. Choć najprostsza i być może najskuteczniejsza, ma jednak szkodliwe efekty uboczne. Apele płynące ze strony jednej z partii politycznych, by osoby zadowolone ze sposobu sprawowania urzędu przez Hannę Gronkiewicz-Waltz nie uczestniczyły w referendum, popularyzują obstrukcję jako metodę walki politycznej.

Czy rok trwania na urzędzie wart jest psucia obyczajów politycznych? Czy obrona urzędu uzasadnia stosowanie tak szkodliwego narzędzia? Na skutek stosowania obstrukcji samorządność i obyczaj uczestnictwa w sprawach publicznych ucierpią w stopniu znacznie przewyższającym korzyści, jakie w przypadku niepowodzenia referendum odniosłaby partia polityczna, do której należy Pani Prezydent.

Wzywamy osoby uważające, że Pani Hanna Gronkiewicz Waltz powinna pozostać na stanowisku Prezydenta m. st. Warszawy, do rezygnacji z najłatwiejszej, lecz destrukcyjnej dla demokracji formy obrony. Wzywamy do uczestnictwa w referendum!

Bojkot pozostawmy w arsenale broni przeciwko ustrojom niedemokratycznym!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *