Bezpański problem deszczówki

O problemie związanym z odprowadzaniem wód deszczowych przy zabudowie wielorodzinnej pisałem we wpisie: Więcej deszczówki przy nowej zabudowie wielorodzinnej. Poprosiłem Zarząd Dzielnicy Wawer o rozwiązanie tego problemu (w interpelacji złożonej w dniu 20.07.2016) poprzez wyegzekwowanie od inwestorów zabudowy wielorodzinnej przywrócenia stosunków wodnych na działkach z zabudową wielorodzinną lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom na terenie działek sąsiednich. Zarząd wysłał następnego dnia jakieś pismo do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie (PINB), ale w piśmie z dnia 12.08.2016 będącym odpowiedzią na interpelację stwierdził, że generalnie zajmowanie się zalewaniem terenów budowy i gminnych ulic nie leży w ich kompetencjach. Bardzo to krótkowzroczne myślenie, bo w momencie zakończenia budowy i oddania budynków wielorodzinnych do użytkowania, tj. gdy zalewać będzie już sąsiednie ulice na dobre to wtedy Wydział Infrastruktury będzie musiał się tym zajmować i nie będzie możliwości zrzucania odpowiedzialności na kogoś innego. W każdym razie na chwile obecną wskazano mi właśnie PINB jako właściwą jednostkę, która przeprowadza kontrole budów.

Poprosiłem zatem PINB o zajęcie się tą sprawą w piśmie z dnia 19.08.2016. PINB odpisał w piśmie z dnia 02.09.2016, że owszem, kontrolował, i to wielokrotnie, obydwie budowy budynków wielorodzinnych, ale nie doszukał się uchybień. Nie stwierdzono zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Podejrzewam jednak, że nie kontrolowano sposobu odprowadzania wody deszczowej. To powinno być oczywiste, aby na podstawie zgłoszeń mieszkańców, zgłoszenia Urzędu Dzielnicy Wawer i mojej interwencji wykonać kontrolę bezpośrednio po opadach deszczu, aby zobaczyć w czym jest problem i następnie zobowiązać dewelopera do jego rozwiazania. W przeciwnym razie dzielnica będzie potem musiała z naszych pieniędzy (które można byłoby przeznaczyć na inne inwestycje) walczyć z zalewaniem ulic poprzez budowę niezbyt efektywnych studni chłonnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *