Negatywna opinia Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy w sprawie Wawerskiego Centrum Kultury (WCK).

Zamiar połączenia klubów kultury w Wawrze, związany z pomysłem utworzenia tzw. WCK (Wawerskie Centrum Kultury), został oceniony negatywnie przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy. Negatywna opinia z 6 grudnia 2013 roku dotyczy rzetelności i gospodarności w odniesieniu do uchwał: nr 1527/2013 Zarządu (burmistrzowie) Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z 7.11.2013 oraz 172/XL/2013 Rady Dzielnicy Wawer  (radni wawerscy) z 19.11.2013. Tutaj można przeczytać odpowiedź burmistrzów Wawra z 24 grudnia 2013 roku w związku z negatywną opinia Biura Kultury.

Przewodniczący rad osiedli w dzielnicy Wawer zajęli stanowisko w ww. sprawie w grudniu 2013.

Zamiar utworzenia WCK budzi liczne zastrzeżenia. Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy opublikował wyniki badań w ramach konsultacji społecznych na temat kultury w Wawrze. Celem badania było poznanie opinii w sprawie kultury w dzielnicy Wawer. Otrzymano 700 ankiet na prawie 70,000 mieszkańców, czyli ok. 1 %. Nie wiadomo, czy badanie uzyskane od tak znikomej ilości mieszkańców posłużyło pomysłodawcom WCK w dążeniu do stworzenia WCK na ternie byłego budynku ZWAR przy ul. Żegańskiej w Warszawie (Międzylesie).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *