Niezbędna jest korekta granic szkolnych obwodów w naszym osiedlu

Ulice Edmunda Jankowskiego oraz Sumaków w osiedlu Sadul są błędnie przyporządkowane do obwodu Szkoły Podstawowej nr 138 przy ul. Mieczysława Pożaryskiego 2 oraz Gimnazjum nr 103 przy ul. Alpejskej 16.

Ulica Maksymiliana Roli w osiedlu Sadul nie ma żadnego przyporządkowania do obwodu szkoły podstawowej i gimnazjum.

To nieprawidłowe przyporządkowanie ulic Edmunda Jankowskiego oraz Sumaków wynika z wcześniejszego, błędnego oznaczenia granic osiedli Sadul i Międzylesie w tym rejonie na potrzeby Miejskiego Systemu Informacji (MSI), z którego korzysta Biuro Edukacji m.st. Warszawy przy ustalaniu granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów. Do lipca 2013 roku obszar MSI dla osiedla Sadul w dzielnicy Wawer nie pokrywał się z granicą tego osiedla zgodnie z intencją Uchwały Nr 104/XXVII/2004 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 18 października 2004 roku. Ulice Edmunda Jankowskiego oraz Sumaków błędnie stanowiły w MSI obszar Międzylesia zamiast obszaru Sadul. Na tej podstawie ustalone zostały granice obwodów szkoł podstawowych i gimnazjów, co spowodowało, że przedmiotowe ulice osiedla Sadul zostały przyporządkowane do rejonów szkoły podstawowej i gimnazjum tak samo jak ulice osiedla Międzylesie. Właściwe oznaczenie części osiedla Sadul w MSI zostało przywrócone przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie na podstawie Uchwały Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Wawer nr 47/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku. Do chwili obecnej nie zostały jednak w związku z tym skorygowane granice obwodów szkół podstawowych i gimnazjów.

Obydwie szkoły, tj. Szkoła Podstawowa nr 138 przy ul. Mieczysława Pożaryskiego 2 oraz Gimnazjum nr 103 przy ul. Alpejskej 16, przyporządkowane obecnie do ulic Edmunda Jankowskiego i Sumaków, znajdują się w dużo wiekszej odległości niż Szkoła Podstawowa nr 86 przy ul. Korynckiej 33 oraz Gimnazjum nr 102 przy ul. Wichrowej 4. Oprócz dużo większej odległości dochodzi też aspekt większej uciążliwości dotarcia do tych szkół z uwagi na ich zlokalizowanie po drugiej stronie torów kolejowych i konieczność pokonywania ruchliwych ulic: Mrówczej, Patriotów, Szpotańskiego i Kajki. Uczniowe tych odległych szkół rejonowych podróżujący komunikacją miejską potrzebują kilku przesiadek i mnóstwa czasu aby wrócić do domu w osiedlu Sadul, w porze zimowej często już po zmroku. Odległość do Zespołu Szkół nr 116 przy ul. Korynckiej / ul. Wichrowej jest dużo mniejsza, a dzieci są bezpiecznie przeprowadzane przez ul. Lucerny przez dyżurującego tam Pana „Stop”-a.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że nazwy ulic Edmunda Jankowskiego i Sumaków zostały nadane uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXX/993/2008 z dnia 8 maja 2008 roku. Wcześniej posesje położone przy tych ulicach miały przyporządkowane numery porządkowe od ulicy Mirtowej, co powodowało, że przyporządkowanie do obdwodów szkół podstawowych i gimnazjów było prawidłowe.

W związku z powyższym zwróciłem się w Interpelacji nr 34(123) z dnia 11.07.2016 z prośbą o korektę granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów dla części osiedla Sadul, tak aby pokrywały się one z granicami obszarów MSI, tj. aby ulice Edmunda Jankowskiego, Sumaków i Maksymiliana Roli były przyporzadkowane do obwodu Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Korynckiej 33 oraz Gimnazjum nr 102 przy ul. Wichrowej 4.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *