Jak Burmistrz Jolanta Koczorowska wyjaśniała sprawę klubów kultury i WCK w Wawrze?

Fragment wypowiedzi (na podstawie zapisu magnetofonowego udostępnionego przez Biuro Obsługi Rady Dzielnicy Wawer) Jolanty Koczorowskiej, burmistrz Dzielnicy Wawer, podczas sesji Rady Dzielnicy Wawer w dniu 15.04.2014 roku w punkcie: przedstawienie wyjaśnień przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odnośnie procedowania uchwały Nr 172/XL/2013 z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie skierowania pod obrady Rady Miasta Stołecznego Warszawy projektu uchwały w sprawie połączenia Klubu Kultury „Aleksandrów”, Klubu Kultury „Anin”, Klubu Kultury „Falenica”, Klubu Kultury „Marysin ”, Klubu Kultury „Radość”, Klubu Kultury „Zastów” i utworzenia oraz nadania statutu powstałej w wyniku połączenia instytucji kultury pod nazwą Wawerskie Centrum Kultury, przekazanej Radzie m.st. Warszawy:

Burmistrz Jolanta Koczorowska:

Proszę Państwa, stan na dzisiaj mamy taki, że Rada Warszawy uchwałę podjęła. I bez względu na to, co możemy w tej chwili, dzisiaj, powiedzieć to tak naprawdę pewnie najistotniejsze jest to, jak ona będzie realizowana, jakie będziemy podejmować działania, czyli po owocach ich poznacie. Natomiast jeśli chodzi o sprawę związaną z tą negatywną opinią, to ja jeszcze tylko raz powtórzę to, co już powiedziałam. Negatywna opinia Biura Kultury, myślę, że możemy to powiedzieć, powstała oczywiście w sposób, w sposób dość taki, jak to zwykle bywa, tak? W urzędzie napisała ją urzędniczka pod wpływem, pod wpływem kontaktów z dyrektorkami naszych biur kultury. Pan dyrektor Janowski* jest bardzo nowym dyrektorem. Nie znał jeszcze specyfiki działania. Myślę, że gdyby to był ktoś, kto dłużej pracuje, zastanowiłby się trochę nad zapisami tego, co tam jest. Pan dyrektor po rozmowach z nami, po pierwszym spotkaniu zorganizował, bardzo otwarty na rozmowę, zorganizował spotkanie z dyrektorami klubów kultury, z niektórymi, którzy chcieli, przewodniczącymi rad osiedli, i później jeszcze spotkał się z nami. Myśmy wcześniej przygotowali te wszystkie wyjaśnienia. I on oczywiście po tych wszystkich spotkaniach, po tych wszystkich wyjaśnieniach zrozumiał istotę tej zmiany. Zrozumiał, do czego to wszystko prowadzi. Jest człowiekiem inteligentnym i naprawdę takim otwartym na różne rzeczy, i dlatego przyjął nasze wyjaśnienia, nie podtrzymując swojej negatywnej opinii. I dlatego dyrektor Jóźwiak, dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej, nie wydał zarządzenia nadzorczego. Procedura została zachowana. Pan burmistrz został upoważniony do tych czynności, które wykonał, czyli odpowiedzi na tą opinię Biura Kultury, na dalsze rozmowy i prace przy tym wszystkim, na kontakty, jako reprezentant tej komórki, która wniosła te uchwałę. W związku z tym tutaj, oczywiście, takie rzeczy jak, jakby ingerencja w projekty uchwał, choćby w przypadku uchwał budżetowych, zdarzają się, no może nie jakoś nagminnie, ale zdarzają się. My mamy do tego już jako zarząd też stosunek taki, zrozumieliśmy, że tak się to zdarza w przypadku tym, że organem stanowiącym w mieście jest Rada Warszawy, i to ona wypełnia taką rolę. Natomiast my mamy, jakby ten pierwszy czy drugi paragraf, który pan przewodniczący przeczytał, czyli wykonanie uchwały powierza się zarządowi, my tę uchwałę będziemy, jakby wykonaliśmy do momentu podjęcia uchwały przez Radę Warszawy, teraz wykonywać ją… Myśmy mieli obowiązek zaprowadzić do uchwalenia tej uchwały”.

*Tomasz Thun-Janowski, dyrektor Biura Kultury w Urzędzie m.st. Warszawy, jeden z 20 najbardziej wpływowych osób polskiej kultury. Dwa razy spotkał się z przedstawicielami wawerskich osiedli w związku ze sprawą dotyczącą połączenia klubów kultury w Wawrze i utworzenia WCK oraz negatywną opinią Biura Kultury na temat połączenia placówek kultury w Wawrze, opinią którą podpisał w związku z uchwałą Rady Dzielnicy Wawer. Dyrektor Janowski był również, jako urzędnik, zaangażowany funkcjonalnie i medialnie w sprawie dotyczącej połączenia decyzją Rady m.st. Warszawy i urzędników stołecznych  Teatru Dramatycznego oraz Teatru na Woli (patrz: kto (nie) głosował – wyniki głosowania z LXVI Sesji), z czym związana jest zmiana dotychczasowych patronów obu teatrów: Gustawa Holoubka, patrona Teatru Dramatycznego, i Tadeusza Łomnickiego, patrona Teatru na Woli. Obecnie istnieje Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy.

Zostaw komentarz