Archiwum dla tagu: Szpotańskiego

Co planuje PKP na sadulskim odcinku torów kolejowych?

Kolejarze od pewnego czasu planują modernizację tzw. kolejowej linii otwockiej. Chodzi dokładnie o dobudowę trzeciego toru kolejowego dla pociagów dalekobieżnych umożliwiającą poruszanie się po niej pociągami do prędkości 160 km/h, modernizację istniejących torów aglomeracyjnych i podniesienie prędkości na tych torach …

Sadul pozbywa się ulicy Szpotańskiego

Podczas ostatniej sesji Rady Dzielnicy Wawer w dniu 14 października 2015 roku podjęta została uchwała pozytywnie opiniująca zmianę nazwy ulicy „Szpotańskiego” po zachodniej stronie torów tj. w osiedlu Sadul na odcinku od Zwoleńskiej do Lucerny na nazwę „Patriotów”. Zmiana tej …

Ignorancja w sprawie przejścia do Szpotańskiego/Patriotów

O sprawie braku przejścia z osiedla Sadul, tj. z ul. Mrówczej na wysokości ul. Piechurów do ul. Szpotańskiego zwanej Patriotów pisałem we wpisie  „Przejście pomiędzy Mrówczą a Szpotańskiego ciągle potrzebne„. Złożyłem w tej sprawie interpelację nr 46(51)/2015 z

Ruch samochodowy przeniesiony na Mrówczą

Jeszcze dziś wieczorem,  zmieniona zostanie organizacja ruchu w naszym osiedlu z uwagi na osiągnięcie kolejnego etapu prac przy budowie tunelu w Międzylesiu. Około godz. 22:00 uruchomione zostanie skrzyżowanie ulicy Zwoleńskiej i Mrówczej oraz dotychczas zamknięty odcinek tej drugiej ulicy. Ponownie …

Niebezpieczny przejazd przez tory

Na czas budowy tunelu w Międzylesiu uruchomiony został z dniem 26 czerwca br. tymczasowy przejazd przez tory przy kolejowym przystanku osobowym Warszawa – Anin. Powstałe rozwiązanie nie jest niestety bezpieczne. Na podstawie uwag mieszkańców zidentyfikować można kilka problemów jakie zostały …

Przejście pomiędzy Mrówczą a Szpotańskiego ciągle potrzebne

Ciągle nie ma możliwości przejścia i przejazdu z ul. Mrówczej do ul. Szpotańskiego w naszym osiedlu. Chodzi o bardzo długi odcinek tych ulic tj. od ul. Lucerny do niemalże ul. Zwoleńskej. Jako mieszkańcy osiedla Sadul pozbawieni jesteśmy możliwości dojścia do/z …

Bałagan w sprawie sadulskiej części ulicy Patriotów/Szpotańskiego

Jest taka ulica w osiedlu Sadul, dla której stosowane są dwie nazwy naprzemiennie – nazwa „Patriotów” lub nazwa „Kazimierza Szpotańskiego”. Chodzi o odcinek ulicy biegnący wzdłuż torów kolejowych, po ich zachodniej stronie, na odcinku pomiędzy ulicą Zwoleńską a ulicą Lucerny.…

Konsultacje rowerowe i przebudowa ulicy Lucerny

Do 30 listopada trwają konsultacje „Programu Rozwoju Tras Rowerowych w Warszawie do 2020 roku„. Rada Osiedla Sadul zgłosiła swoją opinię z dnia 04.11.2013r. w ramach tych konsultacji polegającą na uwzględnieniu budowy korytarza rowerowego wschód-zachód w ciągu ulic Kadetów …