Co planuje PKP na sadulskim odcinku torów kolejowych?

Kolejarze od pewnego czasu planują modernizację tzw. kolejowej linii otwockiej. Chodzi dokładnie o dobudowę trzeciego toru kolejowego dla pociagów dalekobieżnych umożliwiającą poruszanie się po niej pociągami do prędkości 160 km/h, modernizację istniejących torów aglomeracyjnych i podniesienie prędkości na tych torach do 120 km/h, budowa nowego przystanku Warszawa – Wiatraczna, przeniesienie przystanku Warszawa – Gocławek, budowę podziemnych dojść do wszystkich peronów oraz ogólną poprawę estetyki peronów. PKP jest teraz na etapie koncepcyjnym i dają sobie 2 lata na projektowanie zmian (2017-2018). Przetarg na prace budowlane przewidywany jest w 2018 roku, a samo rozpoczęcie budowy miałoby nastąpić w 2019 roku. Zakres prac do wykonania jest ogromny – czy zadbano jednak o wszystkie wymagania i wszystkie szczegóły? Przyglądam się sprawie na przykładzie sadulsko-anińskiego odcinka torów kolejowych…

Koncecja PKP przewiduje całkiem sporo ułatwień komunikacyjnych dla pasażerów. Na przykładzie przystanku osobowego Warszawa – Anin mozna wspomnieć o dojściach podziemnych do tego peronu zarówno od strony północnej, jak i również od strony południowej. Po południowej stronie pojawiają się nowe przejścia dla pieszych tj. przejście przez ulicę Patriotów na wysokości sklepu Flora Point w osiedlu Sadul oraz przejście przez ulicę Kazimierza Szpotańskiego na wysokości kwiaciarni przy IX Poprzecznej w osiedlu Anin. Każde wejście na peron będzie zrealizowane za pomoca przejścia podziemnego,  do którego prowadzić będzie pochylnia oraz schody. Pokazane jest to na poniższych rysunkach poglądowych aktualnej koncepcji PKP.

Wyciąg z koncepcji modernizacji przystanku Warszawa – Anin (część północna)

Wyciąg z koncepcji modernizacji przystanku Warszawa – Anin (część południowa)

O samym wyglądzie peronu po modernizacji pisałem we wpisie: Jest projekt wiat dla przystanku Warszawa – Anin.

W przedstawianej przez PKP koncepcji dobudowy trzeciego toru kolejowego brakuje mi przede wszystkim przepraw pod torami dla rowerów. Owszem, każdy peron ma pochylnie umożliwiające dostęp do peronów dla osób niepełnosprawnych, ale absolutnie żaden peron nie ma dedykowanej ścieżki rowerowej. Uważam, że taka ścieżka jest niezbędna chociażby właśnie przy przystanku osobowym Warszawa – Anin. W „Programie Rozwoju Tras Rowerowych w Warszawie do 2020 roku” uwzględniono budowę korytarza rowerowego wzdłuż ulic Kadetów i Lucerny. Przewidywana data realizacji drogi dla rowerów w ciągu ulic Kadetów i Lucerny to lata 2019 – 2020. Ścieżka ta przy obecnej propozycji modernizacji przystanku osobowego Warszawa – Anin miałaby swój koniec na wysokości skrzyżowania ulic Widocznej i Patriotów po zachodniej stronie torów kolejowych. Niezbędne jest zatem poprowadzenie tej ścieżki rowerowej dalej w kierunku wschodnim tj. pod torami kolejowymi, do istniejącej ścieżki rowerowej w ciagu ulic Kazimierza Szpotańskiego i Wydawniczej.

Innym problemem aktualnej koncepcji PKP dotyczącej dobudowy trzeciego toru kolejowego i modernizacji peronów jest brak jakiegokolwiek dodatkowego przejścia przez tory kolejowe, które nie byłoby bezpośrednio związane z obsługą peronu kolejowego. W ciągle rozbudowującej się dzielnicy Wawer niezbędne są przejścia przez tory pomiędzy peronami kolejowymi. Świadczy o tym w chwili obecnej duża liczba takich „dzikich” przejść przez tory. Mieszkańcy korzystają z takich przejść aby szybciej dojść do celu, którym bardzo często jest przystanek autobusowy. Na styku osiedla Sadul i osiedla Anin takim „dzikim” przejściem kolejowym jest przejście na wysokości Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 92 oraz Prywatnego Gimnazjum nr 1 po stronie sadulskiej oraz posesji Kazimierza Szpotańskiego 22 po stronie anińskiej. Istniejący w tym miejscu przedept przez tory kolejowe jest wykorzystywany m.in. jako dojście do przystanku autobusowego komunikacji miejskiej PIECHURÓW02. Podobna sytuacja jest z „dzikim” przejściem pomiędzy ulicami IV Poprzeczna i V Poprzeczna w osiedlu Anin, na wysokości ulicy Ciesielskiej w osiedlu Wawer, który mieszkańcy wykorzystują do dotarcia do/z przystanku SOLIDNA02. Po stronie anińskiej do istniejącego przedeptu prowadzi nawet przejście dla pieszych przez ulicę Wydawniczą, z uwagi na formalne istnienie tego przejścia przez tory w przeszłości. Tego typu przejścia przez tory, których wykorzystywanie przez mieszkańców zwiększa się wskutek powstawania nowej zabudowy mieszkaniowej w najbliższej okolicy (w tym także zabudowy wielorodzinnej), są docelowo niezbędne dla płynnej i swobodnej komunikacji pieszej oraz dla zapobiegania powstawania nielegalnych przejść przez tory i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i podróżnym.

Brakuje mi również dodatkowego peronu dla pociagów dalekobieżnych w naszej dzielnicy. Trzeci tor kolejowy na terenie dzielnicy Wawer w istniejącej koncepcji mógłby być obsługiwany wyłącznie przez peron na przystanku Falenica. W ciągu tych kilkunastu kilometrów pomiędzy stacją Warszawa-Wschodnia a stacją Falenica pociągi dalekobieżne nie miałyby mozliwości zatrzymywania się. Uważam, że to byłoby duże zaniedbanie ze strony kolejarzy, ze szkodą dla podróżnych i mieszkańców dzielnicy Wawer. Wszak dzielnica Wawer to największa dzielnica Warszawy i nie oszukujmy się, w najbliższym czasie osiedli się tutaj bardzo duża liczba osób. Taki dodatkowy peron obsługujący południowo wschodnią część Warszawy docelowo będzie niezbędny i wskazane byłoby aby był to np. przystanek Warszawa – Wawer.

W interpelacji nr 48(139)/2016 z dnia 3 października 2016 roku poprosiłem o uwzględnienie tych dodatkowych wymagań w projekcie przebudowy kolejowej linii otwockiej na obszarze dzielnicy Wawer.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *