Archiwum dla tagu: wojewoda mazowiecki

Sprawa molocha na rogu Mieleckiej i Osadniczej

Kilka tygodni temu rozpoczęła się budowa budynku wielorodzinnego na rogu ulicy Mieleckiej i Osadniczej w naszym osiedlu. Budynek miałby pomieścić aż 57 lokali mieszkalnych! Nie mieściło się natomiast w głowach wielu mieszkańców, że na tak małej działce wśród zabudowy jednorodzinnej …

Co odpowie Prezydent Warszawy Wojewodzie Mazowieckiemu w sprawie WCK?

Wojewoda Mazowiecki pyta Prezydenta Warszawy o zmiany merytoryczne w statucie Wawerskiego Centrum Kultury: „Czy wnioskodawca przed przedłożeniem Radzie m.st. Warszawy projektu Uchwały Nr LXXX/2053/20l4 Rady m.st. Warszawy dokonał zmian merytorycznych w §§ 9 i 10 Statutu WCK?”

Projekt statutu WCK, …

Skarga do WSA na uchwałę Rady m.st. Warszawy dot. klubów kultury i WCK w Wawrze

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) wpłynęła skarga dot. uchwały LXXX/2053/2014 Rady Warszawy. Celem skargi jest uchylenie i wstrzymanie wykonania ww. uchwały o połączeniu klubów kultury i utworzeniu Wawerskiego Centrum Kultury (WCK) w dzielnicy Wawer.

Wcześniej Wojewoda Mazowiecki i Rada …

Jak prezydent Gronkiewicz-Waltz odpowiada wojewodzie w sprawie WCK?

W związku z zapytaniem wojewody do prezydenta Gronkiewicz-Waltz w sprawie projektu uchwały o połączeniu klubów kultury w Wawrze i utworzeniu Wawerskiego Centrum Kultury, prezydent Warszawy przesłał w odpowiedzi dwa pisma: pismo z 20.05.2014 i pismo z 21.05.2014.
Wojewoda w …

Dlaczego pominięto Radę Dzielnicy Wawer w sprawie WCK?

Nie było opinii Rady Dzielnicy Wawer o wnioskowanym przez prezydenta Warszawy projekcie uchwały dotyczącym połączenia klubów kultury w Wawrze i utworzeniu WCK. Dyrektor Biura Kultury m.st. Warszawy, T. Thun-Janowski, nie zdementował tego w swojej wypowiedzi w ramach polemiki, która …