Archiwum dla tagu: Urząd Dzielnicy

W sprawie budowy przy Mirtowej ciąg dalszy nastąpi

W poprzedni poniedziałek 23 maja 2016 roku odbyły się dwa spotkania w sprawie niechcianej przez nas wszystkich budowy przy Mirtowej. Było to posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Wawer oraz spotkanie organizacyjne mieszkańców.


W ramach posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego urzędnicy, …

Sprawa molocha na rogu Mieleckiej i Osadniczej

Kilka tygodni temu rozpoczęła się budowa budynku wielorodzinnego na rogu ulicy Mieleckiej i Osadniczej w naszym osiedlu. Budynek miałby pomieścić aż 57 lokali mieszkalnych! Nie mieściło się natomiast w głowach wielu mieszkańców, że na tak małej działce wśród zabudowy jednorodzinnej …

Woda w sadulskich kranach ciągle zółta. Czy to się kiedyś zmieni?

Zebraliśmy kolejne badania próbek wody z miejsca monitorowania jej jakości tj. z lokalu Mydlarska 34. Nic się nie zmieniło. Woda ciągle przekracza normy jakościowe. Poniżej mogą Państwo zapoznać się z wyciągiem z tych badań pokazującym poszczególne przekroczenia parametrów wody w …

Urząd Dzielnicy Wawer i MPWiK odpowiadają w sprawie jakości wody i budowy wodociągów w osiedlu

W związku z interpelacją Rady Osiedla Sadul z dnia 02.12.2013 w sprawie planów dotyczących poprawy jakości wody dostarczanej do budynków osiedla Sadul oraz pismem z dnia 03.02.2014 z prośbą o uzupełnienie tej interpelacji, Urząd Dzielnicy Wawer i MPWiK przesłały …

Ulice Sadula ponownie nieodśnieżone

Niestety ulice Sadula znów nie są odśnieżane, co widać na załączonych zdjęciach. W 2014 roku jest podobnie jak było w 2013, o czym pisała i co pokazywała Rada Osiedla Sadul. Na wniosek naszej Rady Osiedla w 2013 zmieniono kategorię ulic …

Konsultacje rowerowe i przebudowa ulicy Lucerny

Do 30 listopada trwają konsultacje „Programu Rozwoju Tras Rowerowych w Warszawie do 2020 roku„. Rada Osiedla Sadul zgłosiła swoją opinię z dnia 04.11.2013r. w ramach tych konsultacji polegającą na uwzględnieniu budowy korytarza rowerowego wschód-zachód w ciągu ulic Kadetów …

Dalsze informacje w sprawie placu zabaw

W związku z pytaniami zadanymi przez Pana Kalina Roszczenko na podstawie art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z możliwością likwidacji placu zabaw przy ul. Gajowej w …

Odpowiedź Wydziału Infrastruktury w sprawie odśnieżania

W lutym tego roku wnioskowaliśmy o zmiany w kolejności odśnieżania niektórych ulic na osiedlu Sadul – można o tym przeczytać we wpisie z 22 lutego 2013r. Otrzymaliśmy właśnie odpowiedź na ten wniosek. Niestety jak to często bywa w komunikacji …

Jak to jest tak naprawdę z tym odśnieżaniem?

Po uzyskaniu odpowiedzi Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer p. Adama Godusławskiego na skargę związaną z odśnieżaniem poprosiliśmy o wyjaśnienie firmę odśnieżającą tj. Mr Road Service Sp. z o.o.

Ku naszemu zaskoczeniu z pisma od tej firmy wynika to, że umowa na …

Dziś w nocy wielkie odśnieżanie. Nareszcie!

Dziś w nocy tj. 24 stycznia o godz 22.00 rozpocznie się, prowadzona przez prywatna firmę, akcja odśnieżania wawerskich dróg I i II kolejności, która zakończy się kontrolą urzędu 25 stycznia o godz 8.00.  Podczas akcji zostanie odśnieżonych 235 km dróg. …

Informacja na temat nieodśnieżonych ulic

Rada Osiedla Sadul interweniuje od grudnia 2012r. w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy i Radzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odnośnie zalegania śniegu i lodu na ulicach dojazdowych naszego osiedla. Władze dzielnicy otrzymały zdjęcia obrazujące nieodśnieżone ulice na osiedlu. 11.01.2013 Rada …