Archiwum dla tagu: referendum

Przy niskiej frekwencji większość głosujących za JOW-ami

Podczas wczorajszego (06.09.2015) głosowania referendalnego udział wzięło 246 mieszkańców osiedla Sadul spośród 1849 uprawnionych, co daje frekwencję na poziomie 13,3% (i tak wyższą niż średnia w kraju).
Poniżej mogą się Państwo zapoznać z naszymi odpowiedziami na każde z trzech pytań …

Sadul odwołał Panią Prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz

Gdyby miasto Warszawa sprowadzić tylko do osiedla Sadul to Pani Prezydent m.st. Warszawy zostałaby odwołana we wczorajszym (13.10.2013) referendum wyborczym. W lokalu wyborczym przy ulicy Lucerny 110 na 2064 uprawnione osoby swój głos wyborczy oddały 634 osoby co daje frekwencję …

Będą komisje w obwodach odrębnych w czasie referendum…

…czyli Komisarz wyborczy i PKW na straży prawa. Komisarz wyborczy wezwał Radę m.st. Warszawy do podjęcia uchwały w sprawie utworzenia obwodów odrębnych w referendum gminnym w sprawie odwołania Prezydenta m.st. Warszawy.

Niektórzy radni wydają się ustawiać ponad prawem i przeciwko …

Warszawa a samorządy zagraniczne. Z powodu referendum

W październiku 2013 roku odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Jak funkcjonuje stolica widzi każdy, kto w niej mieszka lub pracuje. Ocena należy do mieszkańców: dzielnic i osiedli. Tych pierwszych jest 18. Największą obszarowo jest Wawer. Mieszka tu …

Apel WWS w sprawie referendum

WWS buduje Komitet Honorowy poparcia dla referendum o odwołanie prezydenta m.st. Warszawy. Przybierze on formę apelu o wzięcie udziału w referendum. Podpisy pod apelem będzie można również składać w dzielnicach Warszawy. Apel będzie opublikowany przez WWS – centralnie i w …

Dodatkowe informacje w sprawie Referendum

1. Formularze zgłoszeniowe do komisji obwodowych rejonowych (OKR) ws. referendum można składać do wtorku, 10.9.2013. W tym dniu o godzi 18:00 przy ul. Lucerny 110 w Warszawie odbędzie się spotkanie kandydatów do komisji obwodowych, podczas którego można będzie złożyć formularz …

Referendum w Warszawie. Brak informacji.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym(D. U. 2013 r. poz. 706) przewiduje w Rozdziale 6 „Kampania referendalna” art. 28. 1.: „Kampania referendalna służy wyjaśnieniu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, który zarządził referendum, istoty problemów rozstrzyganych …

Referendum w sprawie odwołania prezydenta m.st. Warszawy

13 października 2013 roku odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta m.st. Warszawy. Potrzebni są kandydaci do obwodowych komisji wyborczych, których w Wawrze jest 36. W skład komisji obwodowej wchodzi od 6 do 10 osób. Komisarz wyborczy powołuje w …