Archiwum dla tagu: budżet

Tylka dwa projekty budżetu obywatelskiego

W dniu 23.01.2017 zakończyło się zgłaszanie projektów budżetu obywatelskiego (czy jak kto woli budżetu partycypacyjnego) w Warszawie. W naszym osiedlu zgłoszone zostały zaledwie 4 projekty, z czego 2 powinny zostać przekwalifikowane do obszaru „Zerzeń” bowiem właśnie w osiedlu Zerzeń znajduje …

Budżet partycypacyjny czyli obywatelski. Szczegóły po pierwszych spotkaniach.

W Warszawie, w tym także w Wawrze obywatele zadysponują częścią budżetu miasta, ale dopiero na… 2015 rok

Po raz pierwszy w historii zarządzania Warszawą obywatele będą mieli wpływ na sposób wydawania pieniędzy (niestety tylko w ułamkowych częściach budżetów poszczególnych dzielnic), …

Różnice w budżecie dla dzielnicy Wawer w 2013 i 2014 roku

Otrzymaliśmy od mieszkanki Wawra porównanie budżetów dla dzielnicy Wawer w 2013 i 2014. Tak oto wygląda to zestawienie.…

Jaki budżet dla Wawra w 2014?

Otrzymaliśmy projekt budżetu dla Wawra na 2014 rok (patrz link do załącznika dzielnicowego wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2014 rok Nr XIII Dzielnica Wawer). Liczymy na ważne uwagi mieszkańców.…

Koniec „Kuriera Wawerskiego”?

Burmistrz Jolanta Koczorowska wyraziła się bardzo niepozytywnie o „Kurierze Wawerskim” podczas ostatniej (XXXI) sesji Rady Dzielnicy Wawer w dniu 12.03.2013. Powiedziała nawet, że ten biuletyn powinien być zamknięty. Ma rację. Jej uwagi spowodowane były wydaniem nr 1-2/128-129 Rok VII z …

Sprawozdanie z Posiedzenia Komisji Statutowej RD Wawer z Przewodniczącymi Rad Osiedli

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Przewodniczącego Rady Osiedla Sadul p.Bernarda Wojciechowskiego z Posiedzenia Komisji Statutowej RD Wawer z Przewodniczącymi Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer z dn. 04.03.2013:

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Statutowej nie udzielono jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o

Informacja na temat nieodśnieżonych ulic

Rada Osiedla Sadul interweniuje od grudnia 2012r. w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy i Radzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odnośnie zalegania śniegu i lodu na ulicach dojazdowych naszego osiedla. Władze dzielnicy otrzymały zdjęcia obrazujące nieodśnieżone ulice na osiedlu. 11.01.2013 Rada …

Notatka ze spotkania z Przewodniczącymi Rad Osiedlowych

We wtorek 22.01.2013 o godz. 17:00, w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, odbyło się spotkanie z przewodniczącymi rad osiedli Wawra. Obecni byli przedstawiciele wszystkich 11 rad. Spotkaniu przewodniczył Pan Norbert Szczepański, przewodniczący Rady Dzielnicy Wawer. Udział wzięło także kilku radnych …

Mikroskopijne środki na działalność rad osiedli w 2013 roku

W załączniku do budżetu dzielnicy Wawer na 2013 rok oraz w zmianach do niego, przeznaczono na obsługę wszystkich osiedli w dzielnicy Wawer kwotę 6000 zł na cały rok. Wynika z tego, że na każdą radę osiedla przypadnie na obsługę ok. …

Pierwsza interpelacja wraz z odpowiedzią

W sekcji Interpelacje można przeczytać pierwszą interpelację z inicjatywy p. Bernarda Wojciechowskiego wraz z odpowiedzią p. burmistrz Jolanty Koczorowskiej w sprawie terminu spotkania p. burmistrz z mieszkańcami osiedla Sadul, wsparcia organizacji spotkania wigilijnego oraz środków budżetowych przeznaczonych na rady osiedla …