Archiwum dla tagu: RZGW

MSM ZWAR podwyższa opłaty za odprowadzanie ścieków.

Opłaty za ścieki w osiedlu Sadul zostały podwyższone. Zarząd MSM ZWAR (spółdzielnia mieszkaniowa) poinformował mieszkańców, że na podstawie uchwały rady nadzorczej z końca styczna 2014 ulega podwyższeniu opłata za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni. Od 1 marca 2014 miesięczna opłata wynosić …

Odmowna decyzja w drugiej instancji na wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni eksploatowanej przez MSM ZWAR w osiedlu Sadul

Decyzję odmowną w drugiej instancji wydał Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW). Udostępniając kopię decyzji, Urząd Marszałkowski powołał się na art. 9 ustawy z 2008 roku (DZ.U. z 2008, nr 199, poz. 1227) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, …

Podwyższone o 500% opłaty środowiskowe dla oczyszczalni w os. Sadul z powodu braku pozwolenia wodno-prawnego

Opłata środowiskowa dla oczyszczalni w os. Sadul bez zwyżki za II półrocze 2012 wyniosłaby około 500 zł, gdyby nie brak pozwolenia wodno-prawnego od sierpnia 2012 w związku z § 11.1.4, Dz. U. nr 137, poz. 984 rozporządzenie ministra środowiska z …