Archiwum dla tagu: Lekaro

Jesień skończy się 16 listopada

Według firmy Lekaro, odpowiedzialnej za odbiór odpadów z dzielnicy Wawer, w tym z osiedla Sadul, jesień w naszym osiedlu skończy się 16 listopada. Będzie to ostatni termin odbioru odpadów zielonych tj. trawy i liści. Jest to zresztą jedyny listopadowy termin. …

Odbiór odpadów zielonych co 2 tygodnie powinien już obowiązywać. Lekaro nic o tym nie wie.

W sprawie odbioru odpadów zielonych z zabudowy jednorodzinnej w Warszawie można by napisać powieść, albo raczej dramat. Był odbiór z centralnych punktów (w przypadku dzielnicy Wawer wyznaczono 13 takich punktów), które stały się składowiskami wszelakich odpadów. Po długich bojach zmieniono …

Kolejny problem z odbiorem śmieci

Firma odbierająca śmieci na przełomie 2014 i 2015 roku zmniejszyła częstotliwość odbioru śmieci komunalnych. Ciężko jest zweryfikować jak długie przerwy stosuje teraz firma Lekaro dla poszczególnych posesji (ze strony internetowej usunięto harmonogram dla zabudowy jednorodzinnej dla 2014 roku), ale zgodnie …

Wnioski po weekendowej scentralizowanej zbiórce odpadów zielonych. Mieszkańcy się skarżą.

Mamy za sobą weekend kiedy to firma Lekaro podstawiła kontener na odpady zielone w osiedlu Sadul. Podstawiła z opóźnieniem. Dostaliśmy bowiem skargę od mieszkańca, że po godzinie 6 rano w sobotę nie było podstawionego kontenera, mimo wcześniejszej informacji, iż zbiórka …

Gospodarka odpadami w Warszawie – podstawa prawna, regulamin i umowa z Lekaro.

W związku z niedogodnościami zgłaszanymi w sprawie odbioru odpadów,  RO Sadul informuje, że podstawą prawną gospodarki odpadami w Warszawie jest m.in. uchwała Rady Miasta wraz z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz umowa miasta z

Jak wygląda gospodarka odpadami zielonymi w osiedlu Sadul?

Urząd Dzielnicy Wawer na swojej stronie internetowej poinformował o gospodarce odpadami zielonymi, a mianowicie:

„ Informujemy właścicieli domów jednorodzinnych w Wawrze, że zbiórka akcyjna odpadów zielonych w okresie od maja do listopada odbywać się będzie od soboty do poniedziałku …

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi inaczej odbiera rzeczywistość.

Zarząd Osiedla Sadul otrzymał odpowiedź z dnia 30.04.2014 od Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi  w sprawie wniosku o zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w dzielnicy Wawer, w tym w osiedlu Sadul (patrz wpis: Będzie jeszcze gorzej śmierdzieć w Wawrze).

Sens …

Burmistrz odpowiada w sprawie częstotliwości odbioru śmieci z osiedla Sadul.

Czy jest szansa na to, aby powrócić do poprzedniej częstotliwości odbiorów śmieci komunalnych, tak jak to było za czasów normalnej konkurencji i wolnego rynku? Czy przy zmianie częstotliwości cena odbioru śmieci zwiększy się? Czy z powodu zwiększonej ilości (ciężaru) śmieci, …

Uchwała RO Sadul w sprawie częstotliwości odbioru śmieci

W ślad za pismem Zarządu Osiedla Sadul z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie częstotliwości odbioru śmieci z zabudowy jednorodzinnej w osiedlu Sadul, Rada Osiedla Sadul podjęła Uchwałę nr 6/2014 w sprawie zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych w osiedlu …

Będzie jeszcze gorzej śmierdzieć w Wawrze

Tak tak, będzie jeszcze gorzej śmierdzieć w Wawrze w związku z wejściem w życie, od 1 lutego br. nowego harmonogramu firmy PPHU Lekaro dla dzielnicy Wawer, przewidującego codwutygodniowy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz comiesięczny odbiór odpadów segregowanych dla zabudowy jednorodzinnej.  …

Można sprawdzić kiedy odbiorą śmieci w osiedlu Sadul

Uprzejmie informujemy, iż firma Lekaro, odpowiedzialna za odbiór odpadów komunalnych m.in na terenie osiedla Sadul uruchomiła stronę internetową, na której można sprawdzić harmonogramu odbioru śmieci dla każdej posesji.…