Archiwum dla tagu: Konwent Przewodniczących

Wezwanie do uchylenia i stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie połączenia klubów kultury w Wawrze w tzw. WCK

Przewodniczący Rad Osiedli w Wawrze, w tym Przewodniczący Rady Osiedla Sadul, wzywają Radę m.st. Warszawy i Wojewodę do uchylenia i stwierdzenia nieważności uchwały nr LXXX/2053/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie połączenia Klubu Kultury „Aleksandrów”,

Stanowisko Przewodniczących Rad Osiedli w sprawie połączenia klubów kultury w WCK oraz w sprawie budżetu partycypacyjnego

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Przewodniczących Rad Osiedli Dzielnicy Wawer w sprawie połączenia klubów kultury w WCK oraz w sprawie budżetu partycypacyjnego.…

Po spotkaniu Konwentu Przewodniczących Rad osiedlowych 16.05.2013

Kolejne posiedzenie Konwentu Przewodniczących Rad Osiedli w maju 2013 dotyczyło m.in. następujących spraw:

  • dalszych działań w sprawie nowych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych w m.st. Warszawie
  • podjęcia stanowiska Konwentu w sprawie wdrażania sporządzonych przez Biuro Edukacji „Zasad organizacji

O Konwencie w Wiadomościach Sąsiedzkich

Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu o Konwencie Przewodniczących Rad Osiedli w Wawrze autorstwa Przewodniczącego Rady Osiedla Sadul Bernarda Wojciechowskiego.…

Po posiedzeniu Konwentu Przewodniczących Rad Osiedli

W czasie kolejnego posiedzenia w dniu 28.02.2013 Konwent Przewodniczących Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zajął się Statutem Osiedli. Zaproponowano zmiany do Statutu, które przedłożone zostaną do rozpatrzenia Komisji Statutowej Rady Dzielnicy Wawer 4.03.2013. Główna zmiana dotyczy zapisu o …

Mamy konwent Przewodniczących wawerskich Rad Osiedli

W dniu 5.02.2013 Przewodniczący Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy powołali Konwent Przewodniczących. Wybrano prezydium Konwentu w składzie: przewodniczący i dwóch zastępców. Przewodniczącym Konwentu został Bernard Wojciechowski, Przewodniczący Rady Osiedla Sadul. Wiceprzewodniczącymi zostali: Krzysztof Waśkiewicz, Przewodniczący Rady Osiedla Zerzeń, …