ZDM prostuje kwestię mostka w ul. Lucerny

We wpisie pt. „Niedobry pomysł na poszerzenie mostka w ul. Lucerny” informowałem o kuriozalnym pomyśle na porzeszerzenie mostka w ul. Lucerny, przekazanym na sesji Rady Dzielnicy Wawer przez burmistrza Jeziorskiego, który zakładał likwidację chodnika po stronie północnej i realizację poszerzenia mostka tylko od strony południowej.  Zapytałem o tę sprawę bezpośrednio Zarząd Dróg Miejskich, który przedstawił aktualnie obowiązującą wersję podejścia do poszerzenia tego mostka.

Zakładane są 2 etapy realizacji tej inwestycji.

Pierwszy etap będzie obejmował, po stronie północnej poszerzenie chodnika do szerokości 2,0m, bez zmiany geometrii jedzni.

Drugi etap, po stronie południowej, będzie obejmował przebudowę przepustu polegającą na budowie ścieżki rowerowej o szerokości 3,0m, wraz z poszerzeniem jezdni polegającym na dostosowaniu jej szerokości w rejonie obiektu, do geometrii jezdni na dojazdach.

Taki sposób podejścia do poszerzenia mostka jest jak najbardziej prawidłowy. Szkoda tylko, że inwestycja ta jest obiecywana od wielu lat i w dalszym ciągu jesteśmy dopiero na etapie jego projektowania. ZDM na chwilę obecną planuje realizację pierwszego etapu dopiero w drugim półroczu 2019 roku.

Pismo ZDM z dnia 4.10.2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *