Archiwum dla tagu: Żegańska

Nie będzie przejazdu przez tory w ciągu ulicy Lucerny na czas budowy tunelu w Międzylesiu

Otrzymaliśmy odpowiedź z dnia 28.05.2014 roku na naszą interpelację w sprawie organizacji ruchu samochodowego podczas budowy tunelu tunelu pod torami w Międzylesiu w ulicach Zwoleńska i Żegańska. Jedno jest pewne – nie będzie uruchomiony przejazd przez tory w ciągu ulicy …

Bałagan w sprawie sadulskiej części ulicy Patriotów/Szpotańskiego

Jest taka ulica w osiedlu Sadul, dla której stosowane są dwie nazwy naprzemiennie – nazwa „Patriotów” lub nazwa „Kazimierza Szpotańskiego”. Chodzi o odcinek ulicy biegnący wzdłuż torów kolejowych, po ich zachodniej stronie, na odcinku pomiędzy ulicą Zwoleńską a ulicą Lucerny.…

Czy argumenty w sprawie połączenia klubów kultury w Wawrze w tzw. WCK są poważne?

Z powodu pisma Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 6 grudnia 2013 roku odnośnie negatywnej opinii Biura Kultury m.st. Warszawy w sprawie WCK.

[Cytaty (kursywą) pochodzą z pisma zastępcy Zarządu Dzielnicy Wawer z 24 grudnia 2013 nr