Archiwum dla tagu: zarząd osiedla

Po spotkaniu osiedli Sadul i Wawer z Zarządem Dzielnicy w dniu 10.10.2014

W piątek 10 października br. odbyło się spotkanie z Zarządem Dzielnicy Wawer dla mieszkańców osiedla Sadul i Wawer. Frekwencja nie dopisała bowiem na spotkanie przyszło tylko ok. 20-30 mieszkańców. Przewodniczący Zarządu Osiedla Sadul i piszący te słowa Rafał Czerwonka zadał …

Woda w sadulskich kranach ciągle zółta. Czy to się kiedyś zmieni?

Zebraliśmy kolejne badania próbek wody z miejsca monitorowania jej jakości tj. z lokalu Mydlarska 34. Nic się nie zmieniło. Woda ciągle przekracza normy jakościowe. Poniżej mogą Państwo zapoznać się z wyciągiem z tych badań pokazującym poszczególne przekroczenia parametrów wody w …

Czy jest nadzieja na chodnik w ulicy Mirtowej?

Realizacja chodnika w ulicy Mirtowej, od posesji Mirtowa 18 do skrzyżowania z Mydlarską, była przedmiotem jednego z projektów głosowanych w ramach budżetu partycypacyjnego w naszym osiedlu. Projekt ten zdobył 94 głosy i drugie miejsce spośród wszystkich projektów w tym obszarze. …

Zero empatii i dobrej woli ze strony Zarządu Dzielnicy w sprawie Mydlarskiej

W czwartek 13.06.2013 odbyliśmy (tzn. Zarząd Osiedla w osobach Rafała Czerwonki i Piotra Rybarczyka) spotkanie z wiceburmistrzem Wawra Panem Adamem Godusławskim. Nie mieliśmy do czynienia jeszcze nigdy z takim brakiem zrozumienia, brakiem dobrej woli i ignorancji.

Mieszkańcy okolic południowego odcinka …

Coraz więcej społeczników w Sadulu

Cieszymy się, że w osiedlu Sadul i okolicach „odnajduje się” coraz większa liczba społeczników. Kilka takich osób pomogło nam na przykład błyskawicznie zebrać podpisy w sprawie placu zabaw. Im więcej takich ludzi, którzy zupełnie za darmo działają w imię poprawy …

Po spotkaniu Zarządu Osiedla Sadul z p. Burmistrz Koczorowską w dniu 03.04.2013

3 kwietnia 2013 roku odbyło się spotkanie Zarządu Osiedla Sadul z Panią Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Jolantą Koczorowską. Najwięcej czasu zajęła dyskusja na temat nowego systemu gospodarowania odpadami. Pani Burmistrz poinformowała, że nie jest tutaj stroną w tej sprawie …

Po posiedzeniu RO Sadul w dniu 05.03.2013

Zmuszeni aktualną treścią statutu osiedla Sadul i naciskami ze strony Urzędu Dzielnicy Wawer wybraliśmy Zarząd Osiedla Sadul w składzie:

Piotr Rybarczyk – Przewodniczący Zarządu Osiedla

Rafał Czerwonka – Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla

Andrzej Komorowski – Sekretarz Zarządu Osiedla

Uchwały nr 8/2013 …

Po posiedzeniu Konwentu Przewodniczących Rad Osiedli

W czasie kolejnego posiedzenia w dniu 28.02.2013 Konwent Przewodniczących Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zajął się Statutem Osiedli. Zaproponowano zmiany do Statutu, które przedłożone zostaną do rozpatrzenia Komisji Statutowej Rady Dzielnicy Wawer 4.03.2013. Główna zmiana dotyczy zapisu o …

Notatka ze spotkania z Przewodniczącymi Rad Osiedlowych

We wtorek 22.01.2013 o godz. 17:00, w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, odbyło się spotkanie z przewodniczącymi rad osiedli Wawra. Obecni byli przedstawiciele wszystkich 11 rad. Spotkaniu przewodniczył Pan Norbert Szczepański, przewodniczący Rady Dzielnicy Wawer. Udział wzięło także kilku radnych …

Kto może być w Zarządzie Osiedla ?

Statut wawerskich osiedli przewiduje zarówno Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego (lub Wiceprzewodniczących) i Sekretarza Rady Osiedla, jak i dodatkowo Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego (lub Wiceprzewodniczących) i Sekretarza Zarządu Osiedla. Trochę dużo tych stanowisk i tytułów jak na 9-cio osobową radę. Ponadto statut osiedla …