Archiwum dla tagu: sesja Rady Dzielnicy

O odpadach przy Mydlarskiej/Murarskiej na sesji Rady Dzielnicy Wawer

Podczas wczorajszej sesji Rady Dzielnicy Wawer (29.07.2015) odbyła się dyskusja na temat składowania odpadów, pochodzących z budowy kanalizacji w ulicy Lucerny, na rogu ulicy Mydlarskiej i Murarskiej w naszym osiedlu. Obecni byli przedstawieciele mieszkańców. O sprawie informowałem wcześniej we wpisie …

Rada Dzielnicy rozszerza sprzedaż alkoholu w Wawrze na XXXI sesji.

Od 12 marca 2013 zwiększa się zakres sprzedaży alkoholu w Wawrze dzięki Radzie i Zarządowi Dzielnicy. Rada składa się z 23 radnych, Zarząd z 3 burmistrzów. Głosowanie „za” oznacza zgodę na zwiększenie zakresu sprzedaży alkoholu; „przeciw” oznacza brak zgody na …

Koniec „Kuriera Wawerskiego”?

Burmistrz Jolanta Koczorowska wyraziła się bardzo niepozytywnie o „Kurierze Wawerskim” podczas ostatniej (XXXI) sesji Rady Dzielnicy Wawer w dniu 12.03.2013. Powiedziała nawet, że ten biuletyn powinien być zamknięty. Ma rację. Jej uwagi spowodowane były wydaniem nr 1-2/128-129 Rok VII z …

Ponowne głosowanie w sprawie alkoholu w Radzie Dzielnicy Wawer

Rada Dzielnicy Wawer będzie ponownie głosować – podczas XXXI sesji w dniu 12.03.2013 (Druk 194) –  projekt uchwały w sprawie zaopiniowania liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i …

Linia 521 – marszrutyzacja i transformacja

Zarząd Transportu Miejskiego nadesłał odpowiedź na stanowisko Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy podjęte na  XXVIII Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  w dniu 15 stycznia 2013 roku w sprawie linii 521. Linia ta przebiega również przez teren osiedla Sadul …