Archiwum dla tagu: ścieżki rowerowe

Obiecują poszerzenie mostku na Lucerny w bieżącym roku

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie (ZDM) zapowiedział na swojej stronie internetowej, iż planuje jeszcze w tym roku modernizację przepustu drogowego w ulicy Lucerny nad kanałem Nowe Ujście. I to w zasadzie tyle jeśli chodzi o konkrety – nie ma …

Co z odwodnieniem ulicy Lucerny?

Ulica Lucerny jest jedną z głównych dróg w dzielnicy Wawer. Zastosowany sposób odwodnienia tej ulicy niczym nie róźni się jednak od wiejskich uliczek. Rozwiązaniem tym są przydrożne rowy odwadniające. Między innymi z uwagi na jednostronne i jedynie punktowe zlokalizowanie tych …

Dobry kierunek w sprawie poszerzenia mostku na Lucerny

Rada Osiedla Sadul otrzymała odpowiedź z 19 grudnia 2014r. na Interpelację nr 10/2014 z 01.09.2014r. w sprawie poszerzenia mostku nad kanałem Nowe Ujście w ciągu ulicy Lucerny. Odpowiedź przyszła po ponad trzech miesiącach oczekiwania, ale lepiej późno niż wcale. Tym …

Składamy kolejne interpelacje: w sprawie poszerzenia mostu i budowy ścieżki rowerowej w ulicy Lucerny oraz w sprawie skrzyżowania Węglarska/Lebiodowa

Na poniedziałkowy posiedzeniu Rady Osiedla Sadul podjęliśmy uchwały związane ze zgłoszeniem kolejnych interpelacji. Interpelacje dotyczą takich spraw osiedla Sadul jak: poszerzenie mostu na kanałem Nowe Ujście w ciągu ulicy Lucerny, poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Węglarskiej i Lebiodowej oraz stan przygotowań …

Zbudują trasę rowerową Lucerny – Kadetów do 2020 roku

Z przyjemnością informujemy, iż w Programie Rozwoju Tras Rowerowych w Warszawie do 2020 roku uwzględniono, zgodnie ze stanowiskiem Rady Osiedla Sadul z dnia 04 listopada 2013 roku, budowę korytarza rowerowego wzdłuż ulic Lucerny i Kadetów. Zapraszamy do zapoznania się …

Konsultacje rowerowe i przebudowa ulicy Lucerny

Do 30 listopada trwają konsultacje „Programu Rozwoju Tras Rowerowych w Warszawie do 2020 roku„. Rada Osiedla Sadul zgłosiła swoją opinię z dnia 04.11.2013r. w ramach tych konsultacji polegającą na uwzględnieniu budowy korytarza rowerowego wschód-zachód w ciągu ulic Kadetów …