Archiwum dla tagu: sadulski las

Plan Sadula zaopiniowany pozytywnie

Najpierw Komisja Ładu Przestrzennego w dniu 27 listopada br., a następnie Rada Dzielnicy Wawer, niemal jednogłośnie, na sesji w dniu 29 listopada br., pozytywnie zaopiniowały projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul i Zbytki – część I – Sadul. Projekt planu …

Lasy miejskie uspokajają w sprawie wycinki

Według informacji jakie pozyskałem od Kierownika Działu Gospodarki Leśnej Lasów Miejskich m.st. Warszawy wycinka drzew w sadulskim lesie ma charakter pielęgnacyjny i rozgęszczający. Chodzi o to, że w tym lesie nie była przeprowadzana wycinka przez bardzo długi okres czasu i …

Po co tak duża wycinka drzew w sadulskim lesie?

Od kilku dni w lesie wzdłuż ulicy Mirtowej w naszym osiedlu (na działce o numerze ewidencyjnym 21/3 z obrębu 3-11-41)  trwa szeroko zakrojona wycinka drzew. Jakie są powody tej wycinki? Czy jest to zwykła wycinka pielęgnacyjna czy wycinka w związku …

Projektowany plan MPZP obszaru Sadul grozi wycinką lasu

W projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Sadul istotnie zmniejszono obszar lasu ciągnącego się od ulicy Mrówczej w stosunku do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Wycinek tego Studium pokazany jest na poniższym obrazku, gdzie ewidentnie widać, iż …

W sprawie sadulskiego lasu

W osiedlu Sadul na działkach 21/3, 21/4 i 21/5 z obrębu 3-11-41 rośnie las. Podobno jakiś czas temu nieruchomości te były przedmiotem sprawy sądowej. Ktoś walczył o przejęcie tych działek i tutaj jeszcze nie wiemy czy chodziło o zwrot działek …