Plan Sadula zaopiniowany pozytywnie

Najpierw Komisja Ładu Przestrzennego w dniu 27 listopada br., a następnie Rada Dzielnicy Wawer, niemal jednogłośnie, na sesji w dniu 29 listopada br., pozytywnie zaopiniowały projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul i Zbytki – część I – Sadul. Projekt planu czeka teraz na posiedzenie miejskiej rady.

Cieszę się, że projekt planu zagospodarowania osiedla Sadul został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Dzielnicy Wawer i ma szansę być uchwalony na jednym z najbliższych posiedzeń Rady m.st. Warszawy. Jednocześnie smucę się, że tak późno. Szkoda, że w czasie prac nad planem miejscowego zagospodarowania nie wstrzymywano, zgodnie z dostępnymi prawem
mechanizmami, postępowań administracyjnych związanych z uzyskiwaniem warunków zabudowy i pozwoleń na budowę dla budynków wielorodzinnych w tym osiedlu. Szkoda, że tak szybko te postępowania przeprowadzano, jakby sami urzędnicy chcieli jak najszybciej zapewnić maksymalne dogęszczenie zabudowy w osiedlu. Bardzo źle się zatem stało, że faktycznie pozwolono w ostatnim czasie na powstanie w osiedlu Sadul kilku blokowisk wśród małych domków jednorodzinnych.

Bardzo dużo uwag mieszkańców, różnego rodzaju organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, złożonych do projektu tego planu, wyłożonego do publicznego wglądu w 2013 r., zostało rozpatrzonych pozytywnie. Najwięcej uwag zgłoszonych w 2013 r. dotyczyło ochrony części sadulskiego lasu, którą pierwotnie chciano przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową. Miejscy urzędnicy przychylili się tutaj do pozostawienia tego obszaru terenem leśnym. Nie wszystkie uwagi były jednak słuszne i nie wszystkie dbały o interes ogółu mieszkańców osiedla. Szkoda, że w zapisach planu zniknęły zapisy zakazujące lokalizowania więcej niż jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej oraz zakazujące zmiany przeznaczenia budynków gospodarczych, garażowych lub usługowych na cele mieszkalne, jeżeli na działce budowlanej znajduje się już budynek mieszkalny. Szkoda też, że zmniejszono minimalne wielkości działek budowlanych, które dla budynków jednorodzinnych wolnostojących wynoszą teraz 600m2, dla budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wynoszą 400m2, a dla budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wynoszą 350 m2 dla jednego segmentu.

9 komentarze dla “Plan Sadula zaopiniowany pozytywnie”

 1. Michal 12 stycznia 2018 at 22:01 #

  Czy jest wiadome kiedy Rada Miasta będzie głosowała na MPZ Sadul ?
  Czy było głosowane 11.01.2018?

  • Rafał Czerwonka 12 stycznia 2018 at 23:26 #

   Nie było głosowane na sesji Rady Warszawy w dniu 11.01.2018, mimo iż sprawa głosowania tego planu czeka już w Radzie Warszawy na wprowadzenie do porządku obrad. Podobno było już za dużo innych spraw na sesję styczniową i w związku z tym będzie to ujęte w porządku obrad na sesji lutowej Rady Warszawy.

 2. Gosia 6 lutego 2018 at 10:12 #

  Kiedy zadzwoniłam do Biura Rady, usłyszłam, że nikt o tym planie nie słyszał, mimo iż architektura tam to przekazała. Czy ktoś mógłby się tym zainteresować, na sesji lutowej nie będzie tego planu za chwilę się wyjdzie, że i na marcowej go nie będzie.

  • Rafał Czerwonka 6 lutego 2018 at 10:42 #

   Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Wschód Biura Architektury i Planowania Przestrzennego przekazał projekt MPZP Sadul i Zbytki – część I Sadul do uchwalenia do Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy. Gabinet Prezydenta przekazuje projekt uchwały do Rady m.st. Warszawy, gdzie zajmuje się tym najpierw Komisja Ładu Przestrzennego. Do Biura Rady, a tym samym do wspomnianej komisji wpłynęło to jak się dzisiaj dowiedziałem dopiero 22 stycznia br. Nie mam pojęcia czemu u Prezydenta Warszawy to tak długo czekało. Wg. informacji z Biura Rady projekt tej uchwały najprawdopodobniej znajdzie się w porządku kolejnej komisji, ale to w rękach przewodniczącego tej komisji Michała Czaykowskiego – napisałem do niego zapytanie w tej sprawie.

 3. Marek 19 lutego 2018 at 11:39 #

  22 lutego piersze czytanie podczas posiedzenia komisji ładu przestrzennego. Coraz bliżej:)

 4. Michal 24 lutego 2018 at 11:40 #

  Głosowanie będzie 01.03.
  Punkt 9 porządku obrad, więc powinni zdążyć :)

 5. Michal 24 lutego 2018 at 14:54 #

  https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/29C61F7A-25DA-4DFE-A85B-70C92E24B86D.htm

 6. Marek 1 marca 2018 at 17:35 #

  No i Szanowni Państwo nici z Planu (przynajmniej na razie). Dziś głosowanie zostało wycofane z porządku obrad. Bardzo mnie ciekawi jakie będzie uzasadnienie, chętnie jednak bym się dowiedział jakie wnioski o pozwolenie na budowę czekają na rozpatrzenie w urzędzie…

  • Gosia 2 marca 2018 at 20:35 #

   Mój np. 9 miesięcy. Przecież deweloperzy nie będą czekać, zwykły człowiek może.


Zostaw komentarz