Archiwum dla tagu: osiedle Międzylesie

Przejazd przez tory ciągle niełatwy

O konieczności, chociaż częściowego, usprawnienia przejazdu przez tory pisałem we wpisie: Usprawnienie przejazdu przez tory potrzebne od zaraz na początku września 2015 roku. Złożyłem w tej sprawie interpelację nr 66(71)/2015 z dnia 9 września 2015 roku. Ciekawa jest ścieżka …

Nie będzie przejazdu przez tory w ciągu ulicy Lucerny na czas budowy tunelu w Międzylesiu

Otrzymaliśmy odpowiedź z dnia 28.05.2014 roku na naszą interpelację w sprawie organizacji ruchu samochodowego podczas budowy tunelu tunelu pod torami w Międzylesiu w ulicach Zwoleńska i Żegańska. Jedno jest pewne – nie będzie uruchomiony przejazd przez tory w ciągu ulicy …

Burza w sprawie tunelu w Międzylesiu

Rozesłaniem Postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy tunelu w Międzylesiu z dnia 14.11.2013 wywołaliśmy małą wawerską burzę. Napisały o tym Wiadomości Sąsiedzkie, Gazeta Echo, radny Włodzimierz Zalewski wystosował w tej sprawie interpelację.

Wczoraj …

Nowa Kultura Wawra: „WCK”. Z powodu zamiaru połączenia klubów kultury w Wawrze

Wawer będzie kulturalny inaczej. Powstanie magiczne W(awerskie) C(entrum) K(ultury). Jak do tego doszło? Dowiedzieć się można z protokołu z XIII sesji Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy z dnia 8 listopada… 2011r. Zapisana w nim wymiana zdań na temat kultury …

Kolejne opóźnienie czy całkowita rezygnacja z budowy tunelu w Międzylesiu?

Dowiedzieliśmy się właśnie, że na wniosek m.st. Warszawy (a konkretnie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID)) wstrzymana została procedura wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ciągu ul. Zwoleńskiej i ul. Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego …