Archiwum dla tagu: Kanał Zagoździański

Kanał Zagóździański do udrożnienia

Zwróciłem się z prośbą o udrożnienie Kanału Zagóździańskiego, w szczególności na terenie osiedla Sadul, tj. na odcinku przebiegającym przez działki 70/5 oraz 74/2 w obrębie 3-11-32. Istniejące w tym miejscu zatory, zapewne zbudowane przez bobry, powstrzymują wodę przed swobodnym odpływem, …

Rada Osiedla Zerzeń o gospodarce wodno-ściekowej w Wawrze. Odpowiedź Urzędu Dzielnicy na pismo Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zerzeń

Sprawa dotyczy m.in. odwodnienia, wód gruntowych, wód opadowych i roztopowych z terenów narażonych na podtopienia.

Przez ostatnie 10 lat Rada Osiedla Zerzeń wielokrotnie poruszała temat braku prawidłowego gospodarowania wodami i niebezpieczeństw, jakie czekają mieszkańców z tego powodu. Zwracano uwagę na …

Co dalej z istniejącą kanalizacją na naszym osiedlu?

Część naszego osiedla korzysta z istniejącej sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki sanitarne do oczyszczalni ścieków znajdującej się na naszym osiedlu. Po oczyszczeniu ścieki te lądują w Kanale Zagoździańskim. Istniejąca sieć kanalizacyjna zbudowana została za pieniądze mieszkańców osiedla poprzez tzw. komitety społeczne. …