Archiwum dla tagu: Kanał Zagoździański

Zagadka rury wpuszczonej do Kanału Zagoździańskiego

Kilkanaście,  tygodni temu, na południowych rubieżach osiedla Sadul pojawiła się nowa rura odprowadzająca „coś” do Kanału Zagoździańskiego. Nie wiadomo co to jest to „coś” – na ścieki nie wygląda, ale ma rdzawy kolor i zawsze lepiej dmuchać na zimne w …

Kanał Zagóździański do udrożnienia

Zwróciłem się z prośbą o udrożnienie Kanału Zagóździańskiego, w szczególności na terenie osiedla Sadul, tj. na odcinku przebiegającym przez działki 70/5 oraz 74/2 w obrębie 3-11-32. Istniejące w tym miejscu zatory, zapewne zbudowane przez bobry, powstrzymują wodę przed swobodnym odpływem, …

Rada Osiedla Zerzeń o gospodarce wodno-ściekowej w Wawrze. Odpowiedź Urzędu Dzielnicy na pismo Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zerzeń

Sprawa dotyczy m.in. odwodnienia, wód gruntowych, wód opadowych i roztopowych z terenów narażonych na podtopienia.

Przez ostatnie 10 lat Rada Osiedla Zerzeń wielokrotnie poruszała temat braku prawidłowego gospodarowania wodami i niebezpieczeństw, jakie czekają mieszkańców z tego powodu. Zwracano uwagę na …

Co dalej z istniejącą kanalizacją na naszym osiedlu?

Część naszego osiedla korzysta z istniejącej sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki sanitarne do oczyszczalni ścieków znajdującej się na naszym osiedlu. Po oczyszczeniu ścieki te lądują w Kanale Zagoździańskim. Istniejąca sieć kanalizacyjna zbudowana została za pieniądze mieszkańców osiedla poprzez tzw. komitety społeczne. …