Przydałby się dodatkowy spowalniacz na Mydlarskiej

Ulica Mydlarska na odcinku od ul. Lucerny do ul. Murarskiej jest poprowadzona dużym łukiem. Na tym odcinku ulicy znajduje się zaledwie jeden próg zwalniający, zlokalizowany bliżej ulicy Lucerny. Na odcinku od istniejącego spowalniacza do ulicy Murarskiej kierowcy dosyć znacznie rozpędzają swoje samochody, co stwarza niebezpieczne sytuacje, szczególnie podczas wyjeżdżania przez mieszkańców samochodami ze swoich posesji.

W związku z powyższym zwróciłem się z prośbą o instalację dodatkowego spowalniacza w ulicy Mydlarskiej na odcinku pomiędzy istniejącym spowalniaczem przy ulicy Lucerny a ulicą Murarską. Spodziewam się standardowej odpowiedzi związanej z brakiem środków finansowych – w takiej sytuacji być może dobrym pomysłem byłoby zgłoszenie budowy takiego spowalniacza w kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego.

Ul. Mydlarska

13 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *