Daleko do przychodni rejonowej

Jako mieszkańcy osiedla Sadul i osiedla Wawer mamy kiepski dostęp do przychodni rejonowej. Chodzi dokładnie o to, że odległość od tych osiedli do najbliższej placówki jest zbyt duża. Wymagane jest w związku z tym umiejscowienie nowej placówki zdrowotnej w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Przychodnia rejonowa w osiedlu Sadul lub Wawer jest rzeczywistą potrzebą lokalnego środowiska – mieszkańcy tych terenów mówią o tym od dawna. Potrzeby zdrowotne mieszkańców na tych terenach zwiększają się między innymi z uwagi na starzejące się społeczeństwo, a także w związku ze zwiększającą się liczbą ludności. Obszar ten zamieszkuje również stosunkowo duża liczba dzieci wymagająca podstawowej specjalistyki dziecięcej.

O potrzebie budowy nowej przychodni w rejonie osiedla Sadul pisałem jakiś czas temu w interpelacji nr 15(104)/2016. W odpowiedzi Dyrektora SZPZLO Warszawa-Wawer na moją interpelację można przeczytać o trzech planowanych nowych przychodniach rejonowych. Te trzy przychodnie są dopiero zamierzeniami inwestycyjnymi – działki nie są jeszcze nawet przekazane dla SZPZLO Warszawa-Wawer.

Pierwsza placówka powstanie w rejonie hotelu Hilton w osiedlu Nadwiśle i planowanego tu żłobka i przedszkola. Chodzi konkretnie o teren przy ul. Trakt Lubelski pomiędzy hotelem a ulicą Peonii. Przeniesiona zostanie tam placówka znajdująca się obecnie przy ul. Trakt Lubelski w rejonie ulicy Przygodnej. Tam jest m.in duży problem z przeciekającym rokrocznie dachem (sic!). Placówka ta oczywiście nijak ma się do potrzeb zdrowotnych mieszkańców osiedla Sadul i Wawer w konktekście bezpośredniego sąsiedztwa.

Kolejna placówka planowana jest pomiędzy ulicą Błękitną a ulicą Widoczną, a konkretnie na działce 67/4 z obrębu 3-11-11. Czy jest to najlepsze miejsce na tego typu placówkę? Po obydwu stronach tej działki znajduje się zabudowa jednorodzinna, której mieszkańcy z powodu takiej lokalizacji przychodni z pewnością szczęśliwi by nie byli. Oczywiście pod kątem dostępności dla mieszkańców osiedla Sadul i Wawer byłaby to placówka zlokalizowana o wiele bliżej.

Dla mieszkańców osiedla Sadul najbardziej dogodną placówką spośród tych trzech planowanych byłaby ta na działce przy skrzyżowaniu ulicy Mrówczej i Zwoleńskiej. To tutaj przeniesiona mogłaby być placówka znajdująca się obecnie po drugiej stronie torów przy ulicy Zwoleńskiej, która ma fatalne warunki lokalowe i dodatkowo będzie się teraz znajdować bezpośrednio przy wylocie trasy drogowej z tunelu pod torami.

Przychodnia rejonowa to nie jest biznes, ale musi również brać pod uwagę rachunek ekonomiczny. Zasadność budowy placówki zdrowotnej i późniejsza „opłacalność” jej funkcjonowania szacowana jest podobno na 5 tysięcy pacjentów.  Sądzę, że potrzebna byłaby jeszcze jedna placówka (lub może nawet w miejsce tej planowanej do wciśnięcia w zabudowę jednorodzinną przy Błękitnej), która obsługiwałaby osiedle Sadul, Wawer, Zastów i część osiedla Zerzeń. Mogłaby być zlokalizowana np. u zbiegu ulicy Lucerny i ulicy Trakt Lubelski.

4 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *