Tag: Zerzeń

Mamy konwent Przewodniczących wawerskich Rad Osiedli

W dniu 5.02.2013 Przewodniczący Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy powołali Konwent Przewodniczących. Wybrano prezydium Konwentu w składzie: przewodniczący i dwóch zastępców. Przewodniczącym Konwentu został Bernard Wojciechowski, Przewodniczący Rady Osiedla Sadul. Wiceprzewodniczącymi zostali: Krzysztof Waśkiewicz, Przewodniczący Rady Osiedla Zerzeń, …