Mieszkańcy skarżą się na niewłaściwe rozwiązanie odwodnienia na ul. Gajowej. Rada i Zarząd Osiedla Sadul odpowiadają na list mieszkańców osiedla z ul. Gajowej.

Rada Osiedla otrzymała list od Państwa Jodłowskich w sprawie prac, które miasto wykonało na ul. Gajowej. Oto treść listu:

Witam Państwa,
 
Chciałbym podziękować Radzie Osiedle Sadul za zrobieniem przed posesją na ulicy Gajowej 10 FOSY !!!!
To co zostało zrobione prócz oczywiście udrożnienia drenu co popieram …. nie rozwiąże problemu a uniemożliwia mieszkańcom posesji do wjechania samochodem do własnej działki nie mówiąc co będzie gdy zacznie padać ….. ( kajak – most zwodzony ?)
 
Pewnie wydaje Wam się że problem został rozwiązany !!!!
 
Zdecydowanie nie został rozwiązany !!!!
Ulica na odcinku od numeru 26 obniża się w kierunku gajowej 10 i dalej pomiechowskiej  (nie trzeba pomiarów jest to widoczne szczególnie jak pada – widać jak płynie rzeka ) Gajowa 10 gdzie jest jedyny dren – nie jest on w stanie odebrać wody z 200 metrów ulicy , chodnika i podjazdów  !!!! ( fosa zrobiona bezprawnie przed posesją na gajowej 10 nie pomoże w tym !!!!)  potrzeba przynajmniej 4-5 drenów na całym odcinku lub naprawienie nawierzchni by najniższy punkt nie znajdował się w jednym miejscu jak jest w tej chwili !
 
Fosa zostanie zasypana – polecam w przyszłości zastanowić się nad działaniami bo to działanie szkodzi mieszkańcom a nie rozwiązuje w żaden sposób problemu wody na tym odcinku Gajowej między placem zabaw a Pomiechowską jest tam potrzebne 5-6 drenów a nie fosa przed posesją !!!!
 
 Z poważaniem 
Piotr Jodłowski

Odpowiedź Rady i Zarządu Osiedla Sadul:

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do uwag, które byli Państwo uprzejmi przekazać Radzie Osiedla (RO) Sadul odnośnie problemów na ul. Gajowej (fosa, dreny, rozlewiska wody – patrz załączony poniżej email), wyjaśniamy, że RO Sadul nie zrobiła „fosy” przed posesją przy ul. Gajowej 10.  RO Sadul nie ma takich możliwości, ponieważ RO Sadul nie tworzy własnego budżetu (patrz: statut RO Sadul, załącznik 11 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy). Ewentualnym adresatem Państwa uwag (czy też skargi) może być np. Urząd Dzielnicy Wawer, Zarząd Dzielnicy Wawer (burmistrz i ich zastępcy), Rada Dzielnicy Wawer (przewodniczący lub radni, np. Z. Gójski, M. Grudziąż, S. Kasprowicz lub M. Gotowiec, wybrani z okręgu, w którym Państwo mieszkają).

RO Osiedla Sadul podejmowała interwencję w sprawie rozlewisk po opadach na terenie osiedla (patrz wpis „Permanentne kałuże na Gajowej, studzienka na Pomiechowskiej i chodnik przy Lucerny 110„) – cytat ze strony: „W związku ze zgłoszeniami mieszkańców osiedla Sadul Rada i Zarząd Osiedla Sadul zwrócili się z wnioskiem o pilne interwencje w sprawie zapobieżenia tworzeniom się olbrzymich rozlewisk wody na ul. Gajowej w okolicy numerów od 19 do 29, przy skrzyżowaniu z ul. Wesołowskiego. Mieszkańcy poinformowali Radę Osiedla, że zgłaszali już widoczny na zdjęciach problem po opadach deszczu. Niestety nikt do tej pory z UD nie zabezpieczył skutecznie tego terenu przed kolejnym tworzeniem się kałuż. Istnieje pilna potrzeba udrożnienia odpływu wody i spadku wody z nawierzchni do odpływów. Potrzebny też jest przegląd studzienek odpływowych. Ten sam problem widać na ulicy Pomiechowskiej […]”. Podobny problem spotkał się z interwencją RO Sadul po awarii wodociągu na tej ulicy (patrz wpis „Awaria wodociągu na ul. Gajowej w osiedlu Sadul. Zagrożona oczyszczalnia„).

Powtórzymy: niestety nikt z ww. podmiotów nie odpowiedział Radzie i Zarządowi Osiedla Sadul o ewentualnych przedsięwzięciach związanych ze zgłoszonymi problemami na ul. Gajowej. Działano na własną rękę. Jak widać, taka postawa i brak działania nie są żadnym ewenementem ze strony organów dzielnicy, ponieważ działanie na rzecz osiedli i ich mieszkańców jest słabe, a często wręcz nieskuteczne. Jako przykład można wymienić choćby problemy w osiedlu Sadul z usuwaniem śniegu z osiedlowych ulic, lokalną kanalizacją i oczyszczalnią, placem zabaw, stanem dróg (np. ul. Mydlarska w rejonie ulic Jankowskiego – Sumaków – Roli), wodociągami, jakością wody, zarośniętymi chodnikami, stanem siedziby osiedla Sadul, podwyższonymi o 500% opłatami za korzystanie ze środowiska przez lokalną oczyszczalnię i brakiem pozwolenia wodno-prawnego na jej działanie, itd. RO Sadul interweniowała w tych i innych sprawach wielokrotnie, co widać choćby na stronie internetowej RO Sadul. Interaktywność władz dzielnicy w stosunku do osiedla (a także pozostałych osiedli w Wawrze) jest znikoma, żeby nie powiedzieć żadna. Gdyby nie aktywność samorządów osiedlowych, trudno byłoby wyobrazić sobie, że o osiedla zadbałaby tzw. dzielnica. Na marginesie warto zauważyć, że dają się również słyszeć głosy niektórych radnych o małym zaangażowaniu mieszkańców, którzy „sami sobie są winni takiej, a nie innej sytuacji”. Sarkazm i cynizm to znana cecha nie tylko w organach samorządowych. Wybory do samorządu (np. w 2014) są okazją do wyrażenia przez mieszkańców opinii na ten temat. Wcześniej można także to uczynić 13 października 2013 roku, gdy odbędzie się stołeczne referendum. Warto też zauważyć, że Wawer to dzielnica w ramach ustroju m.st. Warszawy, gdzie działa się centralnie i w jedynie słuszny sposób bez względu na to, kto jest prezydentem tego miasta. Oczywiście można ewentualnie szukać pomocy od drugiej strony, tzw. dzielnicowej mniejszości samorządowej, która zwykle wiele krzyczy, mało robi lub nie umie, i postanowiła w samorządzie po prostu być – wzorem Chance’a z filmu na podstawie niezbyt oryginalnej powiastki Kosińskiego „Wystarczy być”.

Mówiąc oględnie, z tych lub innych względów problem na ul. Gajowej został rozwiązany… inaczej, zaś według Państwa prowizorycznie. Jeśli nie odpowiada lub się nie podoba Państwu „fosa”, zawsze pozostaje zwrócenie się do wyższych szczebli niż RO lub władze dzielnicy, np. pod następujący adres: http://www.wawer.warszawa.pl/pl/news/prezydent-warszawy-w-wawrze. Parafrazując niejako Państwa apel, zawarty w korespondencji elektronicznej, można „w przyszłości zastanowić się nad działaniami, bo to działanie szkodzi mieszkańcom, a nie rozwiązuje w żaden sposób problemu”.

Z poważaniem,

Rada i Zarząd Osiedla Sadul
w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Do wiadomości:

1.    Zarząd Dzielnicy Wawer
2.    Przewodniczący Rady Dzielnicy Wawer
3.    Radni Dzielnicy Wawer
4.    Rady Osiedla w dzielnicy Wawer
5.    Mieszkańcy osiedli w dzielnicy Wawer

Jeden komentarz dla “Mieszkańcy skarżą się na niewłaściwe rozwiązanie odwodnienia na ul. Gajowej. Rada i Zarząd Osiedla Sadul odpowiadają na list mieszkańców osiedla z ul. Gajowej.”

 1. AnnaM 9 października 2013 at 22:30 #

  List Państwa J. skierowany został pod niewłaściwy adres. Aktywność osób pracujacych absolutnie społecznie w Radzie Osiedla Sadul najwyraźniej zmyliła nadawców listu, zaczeli uważać Radę Osiedla za Urząd Dzielnicy !
  To bardzo źle świadczy o obywatelskiej edukacji mieszkańców Wawra, którzy po 20 latach od zmian ustrojowych jeszcze nie odróżniają obowiązków Urzędu Dzielnicy Wawer i Rady Dzielnicy od społecznej, niczym nie wynagradzanej ( nawet dobrym słowem !) pracy Rady Osiedla , która ” działa tam, gdzie Urząd nie działa”, pisze, interweniuje, działa naprawdę dla dobra mieszkańców.
  Sposób załatwienia sprawy ulicy Gajowej przez Urząd Dzielnicy ( po interwencji Rady Osiedla) dobitnie pokazuje, jak „na odczepnego” i bez sensu i nieprofesjonalnie działa Urząd Dzielnicy Wawer.
  Pracujący dla dobra mieszkańców członkowie Rady Osiedla, najniższego, lekceważonego przez wielu szczebla samorządowej drabinki na pewno poczuli się bardzo dotknięci tym listem.
  Mam nadzieję, że wiekszość mieszkańców, którzy śledzą działania Rady Osiedla, czytają pisma kierowane do różnych instancji – doceniają jednak pracę tych osób na rzecz Osiedla i potrafią chociaż dobrym słowem im to wynagrodzić.
  A tak przy okazji – czy wszyscy mieszkańcy na pewno wiedzą, że członkowie Rady Osiedla sami z własnej kieszeni finasują telefony, komputery, drukarki, papier, tusze do drukarek, stronę internetową (nie mówiąc o swoim czasie i pracy ) – bo Dzielnica niczego nie zapewnia ?
  Chyba jednak nie wszyscy to wiedzą, bo autorzy listu o nieudolnie wykonanym odwodnieniu ul. Gajowej podejrzewali nawet Radę Osiedla o wykonanie tych prac.
  Edukacja obywatelska bardzo wyraźnie szwankuje – ku uciesze rządzących nami ……………….


Zostaw komentarz