Archiwum dla tagu: WSSE

Po roku znowu o jakości wody pitnej

Cykliczne badania wody prowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie w punkcie monitorowania pod adresem Mydlarska 34 w dalszym ciągu wykazują przekraczanie norm parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych jakości wody. Częstotliwość tych przekroczeń w ostatnim roku była nieco mniejsza niż w …

Woda w dalszym ciągu przekracza normy jakościowe

O tym, jakiej jakości jest woda w naszych kranach pisaliśmy już wielokrotnie. Zebraliśmy kolejne wyniki badań wody dla punktu monitorowania przy ulicy Mydlarskiej 34. Woda w dalszym ciągu przekracza normy – chodzi głównie o żelazo, bromodichlorometan, zapach, mętność i barwę.…

Jeszcze o jakości wody w Sadulu. Co to jest bromodichlorometan?

Ten wskaźnik chemiczny jest przekroczony w wodzie pitnej na Sadulu.

Rada Osiedla Sadul przekazała niedawno do wiadomości mieszkańców osiedla wykaz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie odnośnie sprawozdania z badań próbek wody na terenie osiedla Sadul z dnia 17.05.2013. Wśród wskaźników …

Jakość wody w osiedlu Sadul – kolejne wyniki

Zdobyliśmy kilka nowych ciekawych dokumentów w sprawie badań wody w osiedlu Sadul. Niestety są to tylko zdjęcia dokumentów gdyż nie chciano nam ich oficjalnie udostępnić. Zresztą tych dokumentów odnośnie naszej wody jest naprawdę bardzo dużo i trudno byłoby to wszystko …