Archiwum dla tagu: statut osiedla

Radni wawerscy zmarnowali roczną pracę wawerskiej komisji statutowej, działającej na rzecz osiedli w Wawrze.

Podczas XLII sesji rady dzielnicy Wawer w dniu 11.02.2014 zrezygnowano z podjęcia uchwały w sprawie związanej ze statutami osiedli w Wawrze. Zrezygnowano również z powołania komisji statutowej. Prace dotychczasowej komisji przyniosły efekt w postaci wypracowania poprawionego statutu osiedli. Niestety, …

Po posiedzeniu RO Sadul w dniu 05.03.2013

Zmuszeni aktualną treścią statutu osiedla Sadul i naciskami ze strony Urzędu Dzielnicy Wawer wybraliśmy Zarząd Osiedla Sadul w składzie:

Piotr Rybarczyk – Przewodniczący Zarządu Osiedla

Rafał Czerwonka – Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla

Andrzej Komorowski – Sekretarz Zarządu Osiedla

Uchwały nr 8/2013 …

Sprawozdanie z Posiedzenia Komisji Statutowej RD Wawer z Przewodniczącymi Rad Osiedli

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Przewodniczącego Rady Osiedla Sadul p.Bernarda Wojciechowskiego z Posiedzenia Komisji Statutowej RD Wawer z Przewodniczącymi Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer z dn. 04.03.2013:

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Statutowej nie udzielono jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o

Po posiedzeniu Konwentu Przewodniczących Rad Osiedli

W czasie kolejnego posiedzenia w dniu 28.02.2013 Konwent Przewodniczących Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zajął się Statutem Osiedli. Zaproponowano zmiany do Statutu, które przedłożone zostaną do rozpatrzenia Komisji Statutowej Rady Dzielnicy Wawer 4.03.2013. Główna zmiana dotyczy zapisu o …